Strona główna Archiwum Ubój religijny bez ogłuszania, ETYKIETOWANIE?

Ubój religijny bez ogłuszania, ETYKIETOWANIE?

1. W dniu 11 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli UECBV z osobami reprezentującymi sekcję dobrostanu zwierząt Komisji Europejskiej. Celem spotkania, którego inicjatorem była Komisja, było wywołanie dyskusji na temat  współpracy UECBV i służb Komisji Europejskiej w sprawie ochrony zwierząt w czasie uboju.
Sekcja dobrostanu przy DG SANCO jest zainteresowana nawiązaniem współpracy w ramach budżetu 2014. Sekcja chciałaby opracować wzór dla dobrostanu zwierząt w ramach standardowych procedur operacyjnych (SOP) dla ubojni bydła, owiec i świń w realizacji rozporządzenia ( WE) nr 1099/2009:
Zadanie 1. Desk research w poszukiwaniu materiałów szkoleniowych producentów sprzętu, wytycznych międzynarodowych, publikacji organizacji pozarządowych, istniejących materiałów szkoleniowych opracowanych przez organy urzędowe lub prywatne, w szczególności brane będą pod uwagę opracowania e-learnigowe inicjatywy BTSF(Better Training for Safer Food), EUWelNet-u (European Animal Welfare Network) i opinie EFSA, dot. procedur monitorowania w rzeźniach.
Zadanie 2. Co może być najlepszym wsparciem dla projektów standardowych procedur operacyjnych (SOP) ?
Zadanie 3. Projekty SOP zostaną zaprezentowane i omówione z zainteresowanymi podmiotami,  wśród których powinny znaleźć się następujące grupy: teoretycy dobrostanu zwierząt, weterynarze, operatorzy rzeźni, producenci sprzętu (dla urządzeń krępujących i ogłuszających), organizacje pozarządowe dobrostanu zwierząt. Zadanie to obejmuje dyskusję tylko na szczeblu UE, bez uwzględnienia kosztów podróży i zakwaterowania, co nie dotyczy naukowców.

Zadanie 4. Za pomocą odpowiednich materiałów (uproszczone ulotki, szablony SOP, strony www, krótkie filmy, etc .) z użyciem kanałów, takich jak strona internetowa, wydarzenia specjalne, krajowe sieci rzeźni, stowarzyszeń weterynarzy itp., SOP będą rozpowszechniane w co najmniej 7 państwach członkowskich w ich własnych językach urzędowych (prawdopodobnie ENG, FR , DE , ES, IT , PL i RO) .
Zadanie 5. Po sześciu miesiącach od wykonania w/w zadań opracowana zostanie ocena ich wpływu na pracę w rzeźniach. Ocena ta zostanie skonsultowana z zainteresowanymi stronami w 7 zainteresowanych państwach członkowskich.
2. Rozporządzenie ( WE) nr 1099/2009 – ubój religijny bez ogłuszenia – odstępstwa w Holandii.
W dniu 7 października  Komisja Europejska otrzymała od Dyrekcji ds. Legislacji i Opinii Prawnch holenderskiego Ministerstwa Gospodarki projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie dotyczące uboju zwierząt bez wcześniejszego ogłuszenia.
Główne założenia
Projekt wprowadza poprawki do istniejących przepisów dotyczących uboju zwierząt bez wcześniejszego ogłuszenia. Celem jest poprawa dobrostanu zwierząt zarówno bezpośrednio przed, jak i podczas uboju:· Nowe wymagania obejmują rzeźnie, które chcą stosować ubój bez ogłuszenia i przewidują wprowadzenie stałego monitoringu uboju;
· Każde zwierzę musi być oceniane pod kątem jego zdatności do uboju, bez znieczulenia;
· Wymagania dot.  krępowania zwierząt i podcinania gardła;
· Jeśli zwierzę nie straci przytomności w określonym czasie po nacięciu gardła,  musi zostać ogłuszone;
· Urządzenia krępujące i nóż do cięcia gardła muszą spełniać  przepisy techniczne w celu ochrony dobrostanu zwierząt (art. 6.7a , Art.6.8.1 i Art. 6.8.3 . );
· Wymogi mają zastosowanie do wszystkich rzeźni w Holandii, gdzie zwierzęta są poddane ubojowi bez ogłuszenia.
Podstawa w/w wymagań

· Wymagania mają na celu zachować możliwość uboju bez ogłuszania zgodnie z obrzędami religijnymi, a zarazem poprawę dobrostanu zwierząt podczas tego typu uboju;
· Przepisy nie dotyczą produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z innych państw członkowskich, które stosują ubój bez znieczulenia zgodnie z obyczajami religijnymi;
· Przepisy celują tylko w holenderskie rzeźnie i odnoszą się do zwierząt ubitych bez znieczulenia  w Holandii, a zatem nie są potrzebne przepisy w sprawie wzajemnego uznawania.UECBV skontaktuje się z Komisją w ​​celu uzyskania gwarancji, iż realizacja holenderskich wymogów nie będzie mieć negatywnego wpływu na funkcjonowanie jednolitego rynku.3 . Rozporządzenie ( WE) nr 1099/2009- metody ogłuszania świń

W dniu 18 października  pozarządowa organizacja praw zwierząt opublikowała na swojej stronie internetowej materiał filmowy nakręcony w trzech holenderskich rzeźniach w celu porównania uboju z użyciem CO2 z ubojem przez elektryczne ogłuszanie. Intencją filmu  jest pokazanie zachowania świń przy wejściu do wysokich stężeń CO2, ponieważ coraz więcej rzeźni przechodzi z elektrycznego ogłuszania na oszałamianie CO2.Materiał znajduje się tutaj: http://www.eyesonanimals.com/
Organizacja „Eyes on Animals” zadeklarowała, że ” w zamian za otwartość i współpracę ” okazane przez rzeźnie, które współpracowały nad tym projektem, obiecuje, że ten film nie będzie kopiowany lub rozpowszechniany w mediach.
4 . Rozporządzenie ( WE) nr 1099/2009- ubój religijny bez ogłuszenia – etykietowanie – odstępstwa.Pisemna deklaracja Parlamentu Europejskiego.
W dniu 9 września eurodeputowany Morten Messerschmidt ( wraz z europosłami z PPE, S & D , EFD , ECR i ALDE ) wydał pisemną deklarację w sprawie  etykietowania mięsa z religijnego uboju zwierząt i zorganizował publiczne spotkanie w tej sprawie (5 listopada 2013 w 14:30 w Brukseli). W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej, jak i inne, zainteresowane podmioty.UECBV zostało zaproszone do udziału w posiedzeniu i do wyrażenia opinii.tekst deklaracji:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BWDECL%2BP7-DCL-2013-0011%2B0%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FENPisemna deklaracja jest tekstem zawierającym maksymalnie 200 słów odnoszących się wyłącznie do spraw pozostających w kompetencji Unii Europejskiej.Pisemne deklaracje nie mogą być uważane za dokument Parlamentu reprezentującego swoją pozycję, mogą jedynie zawierać stanowisko ich autorów i sygnatariuszy.Podpisy członków mogą być dodawane do deklaracji wpisanej do rejestru elektronicznego i mogą być wycofane w każdym czasie przed upływem trzech miesięcy od daty wejścia zgłoszenia do rejestru. W przypadku takiego wycofania członkowie PE nie zezwalają na ponowne dodanie podpisów do deklaracji.W przypadku, gdy pod koniec okresu trzech miesięcy od jej wpisu do rejestru, deklaracja zostanie podpisana przez większość członków Parlamentu, przewodniczący informuje o tym Parlament. Deklaracja zostanie opublikowana w protokole z podaniem nazwisk sygnatariuszy.