Strona główna Archiwum Odłożony termin opracowania Raportu w sprawie klonowania

Odłożony termin opracowania Raportu w sprawie klonowania

Przypominamy, że Komisja Europejska przyjęła w dniu 18 grudnia 2013  projekty dwóch dyrektyw UE w sprawie klonowania zwierząt, a nast ępnym krokiem miały być konsultacje Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.

Zostaliśmy poinformowani, że koordynatorzy PE w komisji AGRI postanowili, że wniosek Komisji w sprawie klonowania bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych trzymanych i odtwarzanych w celach hodowlanych (zobacz), jak również propozycja wprowadzenia do obrotu żywności z klonów zwierząt (zobacz) nie mogą być rozpatrzone przed końcem tej kadencji. Chociaż odpowiedzialną komisją w PE będzie AGRI ( Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi ), wstępny projekt rezolucji parlamentarnej  jest obecnie przedmiotem dyskusji w COMENVI (Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności ), która wyraża głęboką dezaprobatę dla treści i formy wniosków legislacyjnych przedstawionych przez Komisję. Posłowie COMENVI  wprowadzili 35 poprawek, opowiadają się między innymi za włączeniem przepisów o zakazie wprowadzania produkty z potomków klonów.

Oczekuje się, że kolejna debata w PE odbędzie się poniedziałek, 24 lutego br.