Strona główna Archiwum Szanse branży mięsnej – sympozjum

Szanse branży mięsnej – sympozjum

Duński Instytut Mięsa (DMRI) organizuje, we współpracy z Międzynarodowym Sekretariatem Mięsa (IMS), sympozjum na temat „Przyszłość produkcji przemysłowej mięsa”

Populacja świata rośnie, a wraz ni ą rośnie liczba ludzi zamożnych, przyczyniając się do dużego wzrostu konsumpcji mięsa na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat. Prognozy mówią, że tendencja ta prawdopodobnie utrzyma się w dającej się przewidzieć przyszłości.

Spożywane z umiarem, mięso jest ważnym elementem zdrowej diety, jest doskonałym źródłem białka, jak również dobrym źródłem wielu ważnych mikroelementów.

Jednak wysiłki mające na celu znaczne zwiększenie produkcji przemysłowej mięsa są komplikowane przez nadrzędne wobec niej wyzwania związane ze zmianami klimatu i niedoboru energii.

W świetle tej perspektywy, sympozjum chce podjąć wyzwania i ująć zrównoważony rozwój jako źródło szans.
Więcej o sympozjum: http://www.meat-ims.org/events/ims-symposium-future-industrial-meat-production.