Strona główna Archiwum Stan gry w sprawie ASF

Stan gry w sprawie ASF

1. Procedura WTO

Spotkania konsultacyjne w dniach 31 marca i 01 maja w Genewie, nie przyniosły nowych skutków. Obie strony utrzymały stanowiska. Nie zaplanowano także dalszych konsultacji.

Faza konsultacji zakończy się w pierwszym tygodniu czerwca. Komisja Europejska będzie musiała podjąć decyzję w sprawie kolejnych kroków dotyczących procedury.

Przemysł mięsny UE ma nadzieję, że obie strony znajdą tymczasem kompromis i będą pracować na rzecz tego celu we współpracy z rosyjskim przemysłem mięsnym. Kolejne tygodnie będą kluczowe dla ewentualnego przełomu.

2. Rosja – czasowe ograniczenia na import niektórych produktów wieprzowych z Łotwy.

Ostatnio opublikowane powiadomienie Federacji Rosyjskiej:

Produkty objęte ograniczeniem: świnie z rodowodem, nasienie knurów, mięso wieprzowe
i produkty, dziczyzna, trofea myśliwskie wykonane z wrażliwych gatunków zwierząt, wszystkie rodzaje pasz i dodatków paszowych (z wyjątkiem dodatków paszowych syntezy chemicznej
i mikrobiologicznej, a także gotowe karmy dla kotów i psy), używany sprzęt do konserwacji, uboju i rozbioru trzody chlewnej.

Opis zawartości: w związku z pogorszeniem się sytuacji epizootycznej klasycznego pomoru świń (CSF) na Łotwie i powtarzających się przypadkach znalezienia choroby na terytorium Dagdas, Kraslavas i Gmin Zilupes na Łotwie, zgodnie z informacjami światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE), w dniu 15 kwietnia 2014 r., wprowadzono czasowe ograniczenia na niektóre produkty z Łotwy. Środek ten ma zastosowanie na przywóz świń rasowych; nasienia knurów, mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych, dziczyzny, trofeów myśliwskich wykonane
z wrażliwych gatunków zwierząt, które nie zostały poddane pełnej obróbce wypychania, wszystkie rodzaje pasz i dodatków paszowych (z wyjątkiem dodatków paszowych syntezy chemicznej i mikrobiologicznej i gotowej karmy dla kotów i psów, która została odpowiednio poddana obróbce cieplnej, tj. w temp. nie niższej niż 70 ° C, przez co najmniej 20 min), używany sprzęt do konserwacji, uboju i rozbioru trzody chlewnej.

Należy pamiętać, że Rosja utrzymuje, że działania te są zgodne z rozdziałem 15.2 OIE Kodeksu zdrowia zwierząt lądowych.

Data wejścia w życie: 05/07/2014