Strona główna Archiwum Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie ZPM

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie ZPM

Sprawozdawcze Walne Zebranie ZPM 2017

W dniu 19 maja 2016 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Związku Polskie Mięso. Podczas spotkania, które miało miejsce w malowniczym otoczeniu Warmii i Mazur, przedstawione zostały działania i osiągnięcia ZPM z ostatniego roku. Wśród zrealizowanych projektów znalazły się m.in. szkolenia dla uczniów szkół gastronomicznych, kampania promująca pozytywny wizerunek mięsa czerwonego czy promocja europejskiej wołowiny na rynku tureckim. Ponadto, w ciągu minionego roku Związek Polskie Mięso aktywnie zajmował się bieżącymi problemami branży mięsnej, przeciwdziałając niekorzystnym dla sektora decyzjom. W trakcie zebrania Związek Polskie Mięso przedstawił również plan na kolejny rok działalności, uwypuklając cele, na których chciałby skupić się w szczególności. Zebrane grono przyjęło wszystkie przedstawione uchwały, kończąc spotkanie ożywioną dyskusją o aktualnej sytuacji sektora mięsnego w Polsce i na świecie.

Podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania ZPM wybrani zostali:

Członkowie Rady ZPM:

 • Jerzy Rey – Przewodniczący Rady
 • Aherme Jerome
 • Fantini Marco
 • Marciniak Paweł
 • Miszczuk Bogusław
 • Nowak Paweł
 • Pawelczak Andrzej
 • Olewnik – Mikołajewska Anna
 • Pieńkosz Grzegorz
 • Zakrzewski Dariusz
 • Marek Grzegorz
 • Nosek Grzegorz
 • Podniesińska Małgorzata
 • Miller Roman
 • Mróz Wojciech
 • Marchewka Andrzej
 • Smolarek Ryszard
 • Kowalkowski Waldemar
 • Skiba Andrzej
 • Frischke Czesław
 • Zakrzewski Paweł
 • Węgrzynowicz Agnieszka

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • Leszek Sadowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Wojciech Kordasz
 • Jakub Grochowski

Członkowie Honorowi:

 • Jan Budek

Za udział w wydarzeniu dziękujemy sponsorom:

AB LOGOFS PolskaOctofrost-Slogan-P.534CID LINES BelieveInHygiene