Strona główna Archiwum Sprawa MOM i DSM z Wielkiej Brytanii w Trybunale Sprawiedliwości UE

Sprawa MOM i DSM z Wielkiej Brytanii w Trybunale Sprawiedliwości UE

W kwietniu 2012 roku , w następstwie misji FVO (Food and Veterinary
Office) w Wielkiej Brytanii, Zjednoczone Królestwo przyjęło moratorium w
celu:

– zatrzymanie produkcji MOM od przeżuwaczy,
– oznakowania mięsa z drobiu i świń uzyskiwanego z kości techniką
niskociśnieniową (ang. desinewed: DSM) jako MOM.

Niemniej jednak, jedno z przedsiębiorstw sektora spożywczego złożyło
odwołania do sądu najwyższego w Londynie oczekując orzeczenia, że tzw
moratorium było bezprawne. Sąd Najwyższy opublikował swoje zalecenie 16
sierpnia 2013 roku.
Sędzia postanowił poprosić o orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE
interpretujące definicję MOM. Zarazem wydał firmie tymczasowe pozwolenie
na produkcję MOM świń i drobiu, i wrowadzenie go na rynek jako produktu
z mięsa, pod warunkiem, że produkt spełnia kryteria mikrobiologiczne
mięsa mielonego przyjęte zgodnie z rozporządzeniem WE / 852/2004 . W ten
sposóbów przetwórca nie jest zobowiązany do oznakowania produktu jako ”
MOM „.

Decyzja weszła w życie 24 sierpnia w południe .Komisja Europejska
została wezwana przez sąd do:

– złożenia pisemnego oświadczenia do dnia 20 września
– udziału w rozprawie w dniu 26 września.

Decyzja sądu jest bardzo budująca dla firmy mięsnej, która może
kontynuować swoją działalność przemysłową i handlową.Jest to niewątpliwy
sukces tej firmy.

Pytanie, czy jest to także szansa  dla całego przemysłu mięsnego.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinno się wziąć brane pod uwagę
poniższe dane:

– jest to krótkoterminowe rozwiązania. Ostateczna decyzja będzie zależeć
od opinii Trybunału UE, którą  te ma wydać w ciągu dwóch lat.
–  tylko jedna firma może sprzedać mięso DSM jako mięso jako  przetwór
mięsny. Taka sytuacja może spowodować naruszenie konkurencji w Wielkiej
Brytanii i Unii Europejskiej .
– problem błędnego oznakowania wołowiny podniósł wrażliwość konsumentów
UE na jakość surowców, które są wykorzystywane do przetworów mięsnych i
produktów mięsnych. W kontekście mięsa DSN (desinewed), konsument może
uznać, że jest wprowadzany w błąd, co może pogłębić kryzys zaufania .
– Komisja zobowiązała się do zbadania kwestii mięsa DSNw celu znalezienia
długoterminowego kompromisu.
Decyzja sądu w Wielkiej Brytanii powinna przyspieszyć prace , ale jeśli
Komisja Europejska znajdzie rozwiązanie, będą potrzebne zmiany w
poprawce do obowiązującego rozporządzenia i nie zostanie to osiągnięte
szybciej niż w ciągu sześciu miesięcy.
Ten problem będzie na porządku obrad najbliższego posiedzenia grupy
roboczej UECBV ds. zagadnień weterynaryjnych, w czwartek 12 września .
Podczas obrad podjęta zostanie decyzja, czy UECBV powinno zająć pozycję,
a jeśli tak, to opracuje projekt stanowiska.
Równolegle problem będzie w porządku obrad następnego posiedzenia
Scofcah na poziomie UE.