Strona główna Archiwum Spotkanie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Spotkanie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

15 lutego w Brukseli odbędzie się spotkanie Rady Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

Jednym z głównych zagadnień poruszanych podczas spotkania będzie kwestia dobrostanu zwierząt, a w szczególności utworzenie platformy w zakresie dobrostanu zwierząt.

Jest to odpowiedź na silne żądania ze strony DE/DK/NL/SW dla dalszych inicjatyw, mających na celu poprawę dobrostanu zwierząt na terytorium UE. Wniosek ten powinien być wspierany także przez inne państwa członkowskie, np. Belgię.

Komisja Europejska zdecydowała już o przekazaniu zainteresowanym stronom zaproszenia na spotkanie 23 lutego 2016 oraz zaproszenia na zebranie państw członkowskich 24 lutego 2016.

Podczas tych spotkań, pięć wymienionych wcześniej państw członkowskich będzie wnioskowało o dalszą inicjatywę legislacyjną w kierunku większego dobrostanu zwierząt na poziomie gospodarstwa, transportu (np. maksymalny czas trwania transportu, mniejsza liczba zwierząt na metr kwadratowy), a także o regulacje prawne dotyczące dobrostanu zwierząt. Pozostałe państwa członkowskie podkreślają rygorystyczność przepisów UE, w porównaniu z innymi krajami na świecie, produkującymi zwierzęta gospodarskie.

Zadaniem platformy dobrostanu zwierząt będzie badanie różnych opcji, takich jak dalsze prawodawstwa, lepsze egzekwowanie prawa, prowadzenie innych inicjatyw.

Ponadto, na wniosek Francji, ministrowie rolnictwa UE przeprowadzą wymianę poglądów na temat kryzysu, który przeżywają rynki nabiału i mięsa wieprzowego. Wkrótce Francja powinna wydać notę, opisującą kryzys i sugerującą środki wsparcia (kredyty eksportowe, dopłaty do prywatnego przechowywania, eksport do Rosji).

Obie debaty powinny być publiczne.