Strona główna Archiwum Spotkanie Ministra Stanisława Kalemby z Komisarzem Dacianem Ciolosem

Spotkanie Ministra Stanisława Kalemby z Komisarzem Dacianem Ciolosem

Na zaproszenie ministra Stanisława Kalemby przebywał z wizytą w Polsce komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Ciolos. 

Podczas spotkania 14 marca omówione zostały najistotniejsze dla polskiego rolnictwa kwestie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wynikającej z wystąpienia w Polsce ASF u dwóch dzików, w pobliżu granicy z Białorusią. Spotkanie przebiegało w przyjacielskiej, rzeczowej atmosferze. Minister Kalemba podziękował komisarzowi Ciolosowi za dobrą współpracę przy rozwiązywaniu spraw ważnych dla rolnictwa polskiego i unijnego.

– Bardzo dziękuję za możliwość bieżącego kontaktu, za otwartość do rozmów i podejmowania trudnych tematów zwłaszcza w zakresie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej, a także rozwiązań dotyczących nowej perspektywy finansowej, jak również przygotowywania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 – powiedział minister Kalemba i zaznaczył, że rozmowy odbyte 6 marca w Brukseli pozwoliły na wspólne wypracowanie instrumentów wsparcia szczególnie dla rolników, producentów trzody chlewnej w strefie objętej ograniczeniami.

Komisarz podkreślił, że dzięki bezpośrednim kontaktom i dobrze umotywowanemu wnioskowi możliwe było szybkie podjecie decyzji dotyczącej wsparcia w ramach rekompensat dla poszkodowanych rolników, a także dalszych prac w ramach mechanizmów w postaci dopłat do prywatnego przechowywania i do eksportu.

Komisarz Ciolos powiedział, że bardzo ceni sobie nawiązaną, dobrą współpracę z ministrem Kalembą. Podkreślił jednocześnie fachowość i profesjonalizm podejmowanych przez niego działań.

 

źródło: www.minrol.gov.pl/