Strona główna Archiwum Spotkanie Ministra Rolnictwa z komisarzem Philem Hoganem

Spotkanie Ministra Rolnictwa z komisarzem Philem Hoganem

Na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela przyjechał do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rozmowy robocze komisarz ds. rolnych, członek Komisji Europejskiej Phil Hogan.

Bardzo ważnym tematem rozmów była sytuacja na rynkach rolnych. Minister podkreślił, że nie jest realizowany traktatowy cel Unii Europejskiej, czyli stabilizacja rynków.

Rynek wieprzowiny w Polsce jest dotknięty nie tylko kryzysem związanym z afrykańskim pomorem świń oraz embargiem na eksport produktów wieprzowych, ale także wynika z procesów globalizacyjnych. Ceny żywca są bardzo niskie. Polska ponosi duży  ciężar i skutki zabezpieczenia Unii Europejskiej  przed rozprzestrzenianiem się tej choroby. Minister Jurgiel poinformował Komisarza, że Polska, na podstawie art. 220 ust.1 lit a rozporządzenia PE i Rady nr 1308/2013, wystąpi do Komisji Europejskiej o przyznanie nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów świń objętych restrykcjami, ze względu na rozszerzenie strefy objętej restrykcjami weterynaryjnym z tytułu ASF. Wprowadzone ostatnio przez KE rozszerzenie obszaru objętego ograniczeniami, przy sprzeciwie strony polskiej, spowodowało problemy producentów ze zbytem świń, a w przypadku sprzedaży drastyczne obniżenie cen.

Kwestie te będą omawiane na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które odbędzie się w poniedziałek 14 marca br.

Źródło: MRiRW