Strona główna Archiwum Śniadanie prasowe PQS

Śniadanie prasowe PQS

W piątek (24.02.2012 r.) w restauracji Bagno Food&Wine odbyła się konferencja prasowa, na której zaprezentowano najnowsze wyniki badań dotyczące skuteczności kampanii informacyjnej Pork Quality System.

W spotkaniu wzięli udział licznie przedstawiciele mediów branżowych jak i life stylowych. Prelegentami byli prezes Związku Polskie Mięso – Witold Choiński, prof. Agnieszka Wierzbicka z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW, organizatorem zaś Tomasz Mocarski QQF.

Na jesieni 2011 roku zrealizowane zostały badania, które oceniły skuteczność działań podjętych podczas pierwszego roku kampanii informacyjnej Pork Quality System. Były to już drugie badania przeprowadzone w ramach tej trzyletniej kampanii. Na samym bowiem jej początku przeprowadzono tzw. PRE-TEST, w którym sprawdzono, jak kształtowały się postawy konsumentów i dystrybutorów przed uruchomieniem promocji.

Czy i w jaki sposób po pierwszym roku intensywnej kampanii zmieniła się rozpoznawalność Systemu Jakości Mięsa Wieprzowego? Na te i inne pytania poznaliśmy już odpowiedzi, ponieważ udostępniono właśnie wyniki pierwszego z planowanych badań POST-TEST. W ramach badań wykonanych przez Red Code Business Progress Institute Sp. z o.o. z Warszawy przeanalizowano postawy konsumentów oraz dystrybutorów wobec Systemu PQS i ich wiedzę na jego temat, a także opinie o produkowanym w Programie mięsie wieprzowym.

Opinie konsumentów

Ponieważ to kobiety najczęściej dokonują zakupów spożywczych, podczas badań przeprowadzono 1618 wywiadów z mieszkankami Krakowa, Warszawy, Poznania i Gdańska. Respondentki pytane
o znajomość certyfikatów i systemów gwarantujących jakość i bezpieczeństwo mięsa wymieniały system PQS już na 3. miejscu, zaraz po systemie HACCP i Certyfikacie ISO 9001. Jednocześnie, aż 37,5% z nich deklarowało brak znajomości jakiegokolwiek systemu jakości. Spontaniczna świadomość PQS wynosiła 19,1% – wartość ta wzrosła w porównaniu z PRE-TESTEM przeprowadzanym na początku kampanii o 4,7%. Jak się okazuje, wśród respondentek do 54. roku życia świadomość spontaniczna PQS jest znacznie wyższa i wynosi 26,6%. Również świadomość wspomagana jest znaczna – przeprowadzone badania wykazały, że wynosi ona 33,7%, co świadczy o jej wzroście
w stosunku do początku kampanii o 14,1%. Znajomość systemu PQS najczęściej deklarowały respondentki z wyższym wykształceniem i te znajdujące się w młodszych grupach wiekowych. Największą wiedzę na temat systemu PQS wykazywały kobiety posiadające trzy- lub czteroosobowe rodziny.

Logo PQS kojarzyło się respondentkom z wysoką jakością i bezpieczeństwem. Aż 78,3% z nich potwierdziło, że ich zdaniem wieprzowina PQS ma wysoką, ponadstandardową jakość. Według 75% badanych, mięso PQS charakteryzuje się wyższym poziomem bezpieczeństwa. Jedną z głównych cech certyfikowanej wieprzowiny, podkreślaną w kampanii informacyjnej, jest niska zawartość tłuszczu. Komunikat ten, jak wynika z badań, skutecznie dotarł do odbiorców – aż 55% respondentek zgodziło się z opinią, że wieprzowina PQS jest chudsza, a 48% uważało, że jest łatwiejsza w obróbce kulinarnej niż mięso bez certyfikatu. Co więcej, około 60% badanych kobiet zadeklarowało, że logo PQS zachęca je do zakupu.

Reasumując, kim są statystyczne konsumentki wieprzowiny PQS? Okazało się, że to głównie młode
i wykształcone matki jednego lub dwójki dzieci. Potrafią określić najważniejsze cechy certyfikowanego mięsa, a podczas zakupów świadomie sięgają po produkty opatrzone charakterystycznym logo Systemu.

Dystrybutorzy o PQS

Badaniami objęto detalistów specjalistycznych i delikatesowych oraz hurtowników. Aż 80% respondentów wymieniło przynajmniej jeden certyfikat lub system gwarantujący jakość
i bezpieczeństwo mięsa. Spontaniczną znajomość PQS wykazało ok. 24% badanych, a wspomaganą ponad 41%. Podobnie jak w badaniach konsumenckich, w grupie dystrybutorów respondenci znający PQS deklarowali również znajomość HACCP oraz ISO 9001.

Badani zgadzali się z opinią, że wieprzowina PQS jest bezpieczna (67%). Aż 57% z nich przyznało, że ma też lepszy smak niż mięso produkowane poza Systemem. Ankietowani doceniali również dłuższy termin przydatności do spożycia oraz lepsze cechy kulinarne i przetwórcze mięsa PQS.

Perspektywy

Z przeprowadzonych badań wynika, że prowadzona od 2010 kampania informacyjna PQS przynosi pożądane efekty zarówno w grupie konsumentów, jak i dystrybutorów. Podejmowane w niej działania skutecznie informują nie tylko o zaletach Systemu, ale także cechach wytwarzanego w nim mięsa.

Ponieważ stale wzrasta zainteresowanie certyfikowaną wieprzowiną, tym bardziej cieszy fakt, że już niebawem logo PQS będzie widoczne w powszechnej skali w tzw. dystrybucji nowoczesnej. Stały wzrost zainteresowania certyfikowaną wieprzowiną nie jest zresztą niczym zaskakującym – systemy jakości żywności są bardzo rozpowszechnione w całej Europie, gdzie obejmują np. 90% ogólnej produkcji mięsa wołowego i wieprzowego. Skąd bierze się ich popularność? Przede wszystkim na wprowadzeniu systemów jakości korzystają wszyscy – konsumentom dają one pewność wyboru żywności wysokiej jakości, hodowcom gwarantują ciągły zbyt i wyższą marżę, a przetwórcom partie wyrównanych jakościowo surowców, które zwiększają powtarzalność finalnych produktów.

[print_gllr id=3444]