Strona główna Archiwum Rozporządzenia Komisji w sprawie inspekcji wieprzowiny – stan gry

Rozporządzenia Komisji w sprawie inspekcji wieprzowiny – stan gry

Od czasu przyjęcia projektu uchwały przez ComEnvi (przy Parlamencie Europejskim), co miało miejsce w środę 25 września 2013, główne strony wykazały dużą aktywność w celu wzmocnienia pozycji Komisji Europejskiej i jej projektu rozporządzenie w sprawie badania mięsa.

1. Państwa Członkowskie
Większość z nich zobowiązała się wyjaśniać członkom Parlamentu Europejskiego (MEP ) „o co chodzi „.
Niektóre, np. Austria i Holandia, zdradziły, że z różnych powodów muszą powstrzymać się od wyrażenia swojego poparcia dla projektu Komisji UE.

2. Krajowe Związki Branżowe
Wysoki poziom zaangażowania w przekonywanie władz krajowych, by te podjęły rozmowy z posłami

3. Służby Komisji Europejskiej
DG SANCO była i jest aktywna:
– Dwa spotkania koordynacyjne z państwami członkowskimi (poniedziałek 30 września i środę 2 października );
– Spotkania z posłami;
– Listy do posłów.

Ponadto służby Komisji sporządziły aneks do kolejnego rozporządzenia w sprawie kontroli mięsa wieprzowego, który ma odpowiedzieć na oczekiwania posłów i przekonać ich do poparcia projektu Komisji UE.

Jeśli projekt uchwały PE nie zostanie przyjęty przez Parlament Europejski, terminarz będzie następujący:

– przyjęcie obecnego projektu (Komisji) rozporządzenia w sprawie kontroli mięsa wieprzowego, który został przegłosowany przez SCoFCAH w maju i przesyłany do Parlamentu Europejskiego pod konsultacje, będzie opóźnione;
– nowa zmiana, modyfikującą projekt rozporządzenia, zostanie przedstawiona na posiedzeniu Scofcah w dniu 16 października.
– po głosowaniu na Scofcah poprawki zostaną uwzględnione w aktualnym projekcie rozporządzenia, a następnie skonsolidowane rozporządzenie zostanie przyjęte przez Komisję Europejską.

Celem poprawki (załączona) jest lepsze wyjaśnienie roli urzędowego lekarza weterynarii w podejmowaniu decyzji o przejściu od wizualnych oględzin pośmiertnych do przeprowadzeniu badania poubojowego z nacięciem i badaniem dotykowym, oraz określenie kryteriów, na których oficjalny lekarz weterynarii może oprzeć swoją decyzję.

4. FVE (the Federation of Veterinarians of Europe)
We wtorek 1 października Federacja Lekarzy Weterynarii Europie ( FVE ) wydała komunikat prasowy, mający na celu wyjaśnienie stanowiska FVE wobec projektu rozporządzenia Komisji UE i projektu uchwały PE, sprzeciwiającego się projektowi Komisji UE.

Podsumowując: FVE wspiera techniczne aspekty proponowanej modernizacji kontroli mięsa, ale jest bardzo zaniepokojona prezentacją tych propozycji w oddzieleniu od planowanego wzmocnienia roli informacji w  łańcuchu żywnościowym. Informacje dotyczące łańcucha żywnościowego są podstawą nowoczesnych urzędowych kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego (w załączeniu info. prasowa FVE).

Następny krok: Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego w tygodniu rozpoczynającym się 7 października.

Document 4318 Meat inspection Pigs Suggestion for a new text Document 4318 Meat inspection Pigs Suggestion for a new text

Document 4319 FVE position paper meat inspection