Strona główna Archiwum Rosja/List Tonio Borga

Rosja/List Tonio Borga

„Rozmowy z Federacją Rosyjską w sprawie zakazu wywozu mięsa wieprzowego z UE – oświadczenie komisarza ds. zdrowia Tonio Borga.

„W związku z potwierdzeniem, w piątek 24 stycznia, 2 przypadków afrykańskiego pomoru świń u dzików na Litwie, Komisja Europejska natychmiast podjęła tymczasowe działania, mające na celu regionalizację (ograniczenia) zakażonego obszaru do terenu Litwy. Na podstawie tej decyzji władze litewskie natychmiast zastosowały wszystkie ograniczenia wymagane przez prawodawstwo UE. W  poniedziałek 28 stycznia Komisja powołała  zespół ekspertów weterynaryjnych, który ma pomagać i doradzać władzom Litwy. Do zespołu dołączyli specjaliści rosyjscy i białoruscy oraz eksperci Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt . Wygląda na to, że wirus znaleziony Litwie pochodzi z sąsiednich państw spoza Unii Europejskiej, w której choroba ta nie została stwierdzona. Jednocześnie Komisja pozostaje w stałym kontakcie z władzami rosyjskimi, z którymi podejmuje działania „regionalizacji” zgodnie z zasadami WTO/SPS i zasadami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt. W tym kontekście Komisja zaproponowała, aby tymczasowo wyłączyć zainfekowany obszar UE z koniecznej certyfikacji w eksporcie żywych świń i wieprzowiny do Rosji, ale Rosja nie jest gotowa do przyjęcia takiej propozycji. Wczoraj władze rosyjskie ponownie otrzymały zapewnienie o skuteczności środków podjętych w UE oraz dowody na to, że choroba ogranicza się do południowej części Litwy. Chciałbym podkreślić, że działania podjęte przez UE odpowiadają standardom międzynarodowym. Wzywam ponownie władze rosyjskie, aby wzięły pod uwagę wszystkie przedstawione dowody, łącznie z wynikami kontroli na miejscu. Będę dziś ponownie przesyłał wniosek w sprawie regionalizacji. Bardzo żałuję, że nasi rosyjscy partnerzy skutecznie blokują eksport z państw UE – państw, których zdecydowanie nie dotyczy incydent litewski. Komisja podkreśla z naciskiem, że ​​w związku z dostarczonymi gwarancjami, taki zakaz jest działaniem nieproporcjonalnym. Zamierzam spotkać się z rosyjskimi władzami jak najszybciej, żeby uzgodnić rozsądne rozwiązanie, które rozwiąże ten problem.”