Strona główna Archiwum Rosja/ kontrola afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Rosja/ kontrola afrykańskiego pomoru świń (ASF)

W kwestii obowiązkowej kontroli w łańcuchu żywnościowym najnowsze wiadomości są następujące:

– służby Komisji UE odpowiedziały na kwestionariusz rosyjski w piątek, 7 lutego. Przewiduje się, że dokument 500 – stronicowy sprosta oczekiwaniom rosyjskich władz weterynaryjnych.

– na spotkaniu w Wilnie miała miejsce konstruktywna wymiana poglądów.

Służby Komisji UE i państwa członkowskie podkreśliły m.in. ogólne ramy prawne UE dot. kontroli afrykańskiego pomoru świń ( ASF ), zaprezentowały wyniki zespołu misji nadzwyczajnej UE na Litwie , zakres nadzoru w krajach bałtyckich i Polsce, decyzję UE o regionalizacji Litwy oraz wprowadzenie środków ograniczających.

Władze rosyjskie przepytały służby Komisji UE i państwa członkowskie na temat wysokiej śmiertelności w populacji dzików na Litwie w 2013 r., na temat zapobiegania chorobom i systemu identyfikowalności.

Podkreśliły potrzebę przeanalizowania odpowiedzi Komisji Europejskiej, a następnie  uruchomienia procedury w ramach Unii Celnej mającej na celu podjęcie decyzji w sprawie nowej regionalizacji UE.

Obie strony będą oceniać teraz wyniki spotkania w Wilnie.

–  Dotychczas  władze rosyjskie nie odpowiedziały na pismo komisarza UE T. Borg.

–  UECBV poprosiło o spotkanie z komisarzem UE T. Borg.