Strona główna Archiwum Rok kampanii „Zasmakuj w Europie”!

Rok kampanii „Zasmakuj w Europie”!

Minął pierwszy rok trzyletniej kampanii promocyjno-informacyjnej „Zasmakuj w  Europie” dot. mięsa wołowego realizowanej przez Związek Polskie Mięso w Turcji.

Kluczowym założeniem kampanii „Zasmakuj w Europie” jest rzetelne, aktualne i kompleksowe informowanie przedstawicieli rynku tureckiego na temat mięsa wołowego – jego charakterystycznych cech, wyróżników jakościowych i smakowych. W ramach programu, w 2015 roku, ZPM zaplanował stworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi, kilkumiesięczną kampanię prasową w tureckich mediach branżowych, a także udział w międzynarodowych targach WorldFood w Stambule. W czasie wydarzenia zostały przewidziane również dodatkowe spotkania z grupami handlowców i liderami opinii, których celem było przybliżenie założeń kampanii.

Po 12 miesiącach realizacji kampanii wyraźnie widać, że wszystkie z celów postawionych przez ZPM w 2015 roku, udało się zrealizować. Pod adresem www.zasmakujweuropie.eu zainteresowani tematem użytkownicy znajdą nie tylko niezbędne informacje na temat wołowiny – dane statystyczne, historię produkcji i właściwości dietetyczne, ale również kontakty biznesowe do producentów, czy propozycje przepisów kulinarnych z wykorzystaniem wołowiny. Na czas trwania kampanii zostało uruchomione także biuro prasowe, odpowiedzialne za kontakty z mediami i dystrybucję materiałów informacyjnych. Dodatkowo, dzięki kampanii prasowej w tureckich mediach, o głównych założeniach projektu”Zasmakuj w Europie” można było przeczytać w 8 tytułach branżowych i lifestylowych.

Najważniejszym wydarzeniem minionego roku dla kampanii była jednak wizyta w Turcji, podczas międzynarodowych targów branży spożywczej WorldFood, odbywających się we wrześniu w Stambule. Wydarzenie miało kluczowe znaczenie dla nawiązywania współpracy biznesowej, poznania potrzeb i oczekiwań tureckich konsumentów oraz budowania relacji z tureckimi mediami. Bezpośrednie spotkania przedstawicieli kampanii z handlowcami i liderami opinii, były okazją do przybliżenia właściwości i smaku europejskiej wołowiny. Zgodnie z założeniami kampanii Związku Polskie Mięso, kolejne miesiące są czasem konsekwentnej realizacji celów wyznaczonych w ramach „Zasmakuj w Europie”, skoncentrowanych na podnoszeniu świadomości w obszarze bezpieczeństwa produkcji mięsnej w UE oraz wysokiej jakości oferowanych produktów.  

Unię Europejską i Turcję łączą pozytywne doświadczenia biznesowe w sektorze wołowiny, czego najlepszym dowodem jest intensywna wymiana handlowa pomiędzy tymi rynkami w latach 2010-2012. Bardzo ważna jest świadomość, że dla stabilnej sytuacji gospodarczej potrzebne są długofalowe porozumienia handlowe. Takie rozwiązania dla eksportu wołowiny z UE zostały wdrożone między innymi w przypadku Brazylii, Urugwaju, Argentyny, Australii. Limity tam zawarte są uzgodnione na wiele lat, a handel odbywa się w warunkach wolnej konkurencji. Dzięki takim rozwiązaniom UE zachowuje balans między ochroną interesów własnych producentów wołowiny, a zapewnieniem konsumentom dobrej jakości produktów w korzystnej cenie.

Rok 2015 przyniósł wiele pozytywnych zmian w obszarze tematu zniesienia barier handlowych dla europejskiej wołowiny. W pierwszej połowie 2015 roku odnotowano 39%-owy wzrost w eksporcie żywych zwierząt. Dodatkowo, w ostatnim kwartale 2015 roku, Turcja przyznała nowy kontyngent taryfowy w wysokości 30 000 ton mięsa wołowego. Wzrost zaufania przedstawicieli rynku tureckiego w zestawieniu z pełną transparentnością i wysokim stopniem bezpieczeństwa produkcji UE, są dla nas obiecującymi sygnałami dla rozwoju dynamiki wymiany handlowej w obszarze mięsa wołowego.