Strona główna Archiwum Restrukturyzacja w Zakładzie Mięsnym ANIMEX S.A.

Restrukturyzacja w Zakładzie Mięsnym ANIMEX S.A.

W związku z procesem restrukturyzacji w zakładzie mięsnym należącym do Grupa ANIMEX S.A. oddział w Morlinach, Zarząd Spółki informuje, iż:

  1. Powodem restrukturyzacji w Oddziale w Morlinach jest  niezbędne utrzymanie konkurencyjności oraz dalsza specjalizacja Oddziału Spółki poprzez skoncentrowanie się na działalności przetwórczej gwarantującej  rozwój Zakładu i utrzymanie miejsc pracy dla pozostałej części załogi.
  2. Wołowina stała się  produktem  niedochodowym, mimo wielu prób utrzymania tej części biznesu. Nie jest też głównym obszarem działania Grupy która koncentruje się na wieprzowinie i drobiu.
  3. Restrukturyzacja polega na likwidacji Wydziału Produkcji Mięsa Wołowego, a więc zaprzestaniu prowadzenia  uboju bydła i produkcji wołowiny, co wymaga  odpowiedniego dostosowania poziomu zatrudnienia do dalszego prowadzenia działalności przetwórczej.
  4. Przeprowadzone zostanie zwolnienie grupowe, któremu podlegać będzie ok.  230 pracowników  Zakładu.
  5. Pracodawca zapewni wszelką pomoc prawną zwalnianym pracownikom i będzie       współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, zorganizuje punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje o możliwych miejscach pracy.