Strona główna Archiwum Pytania i odpowiedzi do SIWZ ,,Rozsmakuj się w Europie”

Pytania i odpowiedzi do SIWZ ,,Rozsmakuj się w Europie”

Pyt. 1.:   W nawiązaniu do postępowania przetargowego na wdrożenie 3- letniej kampanii pt. ,,Rozsmakuj się w Europie”, będę wdzięczna za informację czy dopuszczają Państwo możliwość wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż wynikająca z SIWZ (wpłaty gotówkowej), np. w formie gwarancji bankowej?Odp.

Niestety, obowiązują zapisy SIWZ wraz z jego załącznikami, a wiec wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki.