Strona główna Archiwum PROMOCJA / REFORMA UNIJNEGO SYSTEMU PROMOCJI / SYTUACJA: RADA I PARLAMENT EUROPEJSKI

PROMOCJA / REFORMA UNIJNEGO SYSTEMU PROMOCJI / SYTUACJA: RADA I PARLAMENT EUROPEJSKI

Rozwija się dyskusja na temat reformy systemu promocji UE dla produktów rolnych i żywności.

Utrzymują się rozbieżności między opiniami delegacji i planami Komisji UE o porzuceniu możliwości krajowego współfinansowania kampanii promocyjnych. Większość państw członkowskich (MS) zakwestionowało logikę zniesienia krajowego współfinansowania inicjatyw promocyjnych, mówiąc, że będzie to zbyt dużym obciążeniem dla MŚP i prowadzić będzie do mniejszej liczby startujących kampanii.

Delegacja francuska posunęła się o krok dalej i zawnioskowała o wyższą stawkę współfinansowania dla programów wielonarodowych, ukierunkowanych na kraje trzecie.

Państwa członkowskie poruszyły także temat ograniczonej roli PC w procesie wyboru i oceny. Niektórzy wzywają do utrzymania wstępnej selekcji na szczeblu państw członkowskich, i do wstępnej „odprawy” przez stolice.

Inne państwa członkowskie podkreśliły, że działania informacyjne i promocyjne powinny być dostępne na rynku wewnętrznym, z możliwością zaznaczenia marki i pochodzenia.

 

Kolejne kroki:

· Dalsze dyskusje miały miejsce na posiedzeniu SCA -Special Committee of Agriculture  17 marca;

· EP COMAGRI przyjmie swoje zmiany w dniu 18 marca i przekaże sprawozdanie końcowe do Sekretariatu Rady 20/21 marca;

·SCA wznowi w rezerwie Radę Farm UE w dn. 24 marca;

·Pierwsze negocjacje trójstronne (Rada Ministrów UE = Prezydencja grecka / delegacja EP = COMAGRI kierowana przez eurodeputowanego Esther Herranz-Garcia/ sprawozdawca Komisji EU) planowane są w godzinach popołudniowych 26 marca – głosowanie w pierwszym czytaniu porozumienia na sesji plenarnej EP w kwietniu (14-17).

 

W załączeniu :

notatka CELCAA zaw. informacje o dyskusjach SCA, które miały miejsce 10 marca;

zmiany COMAGRI uzgodnione między sprawozdawcami i wszystkimi kontr sprawozdawcami.

 

Główne zmiany:

rozszerzenie zakresu informacji, o jakość, a nie ograniczanie się do PGI, PGO, TSG;

narodowe systemy jakości są włączone;

85 % z UE dofinansowania w czasach kryzysu;

75 % z UE dofinansowania do multi- programów;

produkty kwalifikowalne : produkty rolne, bawełna, wino w systemach jakości, napoje spirytusowe w systemach jakości, wina na rynku wewnętrznym powiązane z tematem (więc nie ma koszyka dóbr i usług na wino) <- (zob. „basket approach”) koszyk dóbr i usług na produkty rybołówstwa, priorytet dla produktów przetworzonych z surowców UE .

 

poprawiony tekst Prezydencji.

 

Document 4874 Final COMPROMISE AMENDMENTS – 13 03 14

Document 4875 Greek_Presidency_revised_text_promotion

Document 4877 note_promotion_SCA1003.2014