Strona główna Archiwum Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

Projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach

W wyniku starań m.in. Związku Polskie Mięso powstał projekt ustawy o zmianie ustawy o paszach. Projekt jest na etapie konsultacji społecznych. tylko do dnia 16 lutego można zgłaszać ewentualne uwagi do projektu.

Zasadnicza zmianą w projekcie ustawy jest przesunięcie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych i organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego ustanowionego w art. 15 ust. 1 pkt 4 zmienionej ustawy na dzień 1 styczeń 2017 r. Link do projektu:

http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1507&TabOrgID=1414&LangId=0&AnnouncementId=14700&ModulePositionId=2098