Strona główna Archiwum Projekt strony internetowej – wybór oferenta

Projekt strony internetowej – wybór oferenta

Informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich przesłanych ofert dokonaliśmy wyboru 3 oferentów, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu konkurencyjnej procedury wyboru wykonawcy.

Związek Polskie Mięso w dniu 13 marca 2015 r. skontaktował się z wybranymi oferentami i przedstawił instrukcje dotyczące dalszego postępowania.

Dziękujemy wszystkim zainteresowanym podmiotom za przesłanie zgłoszeń.