Strona główna Archiwum Prognozy dla rynku UE

Prognozy dla rynku UE

Ze względu na niskie ceny pasz i zwiększającą się liczebność stad loch hodowlanych w 2015 roku przewiduje się dalsze zwiększanie produkcji mięsa wieprzowego.Produkcja mięsa drobiowego kontynuuje stały wzrost. Dzięki rozwojowi stada krów i pojawiającym się możliwościom eksportowym, w 2015 roku zwiększy się produkcja wołowiny w Unii Europejskiej. Stosunkowo dobre ceny oraz korzystne warunki pasz, pozwolą wesprzeć rozwijające się stada owiec oraz zwiększą produkcję w tym sektorze. Zwiększona podaż mięsa na rynku europejskim, wpłynie na wzrost konsumpcji.