Strona główna Archiwum Priorytety UECBV w odniesieniu do sektora wieprzowiny w UE

Priorytety UECBV w odniesieniu do sektora wieprzowiny w UE

Dwa główne priorytety UECBV w odniesieniu do rynku wieprzowiny w UE to:

  1. Wznowienie eksportu do Rosji w odniesieniu do produktów, które nie są objęte embargiem politycznym.

Na spotkaniu ministrów rolnictwa UE, 7 września br., kilka państw członkowskich (BE/DK/FR/HU/PT/RO) poprosiło o konsultacje techniczne z Rosją, zmierzające do eksportu europejskiej wieprzowiny oraz tłuszczu z podrobami do Rosji. Nie było sprzeciwu w tej kwestii.

Wniosek ten został dodany w podsumowaniu spotkania przez przewodniczących. W związku z tym komisarz UE ds. zdrowia – V. Andriukaitis – otrzymał mandat polityczny dla takich konsultacji. Podkreślił on, że:

  • Kraje członkowskie nie powinny angażować się w dwustronne rozmowy z Rosją na rzecz zniesienia zakazu importu żywności z UE;
  • Państwa członkowskie powinny działać wspólnie w duchu solidarności;
  • Konsultacje nie powinny być dyskryminujące i powinny przestrzegać zaleceń OIE w sprawie regionalizacji.

W następstwie ministrowie rolnictwa, na posiedzeniu w dniu 7 września, zgodzili się na powyższe warunki. Komisarz UE powinien wkrótce zaprosić Rosję do zwołania spotkania „w celu osiągnięcia porozumienia do wznowienia handlu.”

Działania komisarza są najlepszą opcją dla takiego spotkania technicznego. Istnieje konieczność poprawy eksportu europejskiej wieprzowiny poprzez znalezienie nowych rynków zbytu i wznowienie handlu z Rosją.

  1. Dopłaty do prywatnego przechowywania (APS).

APS dla wieprzowiny jest jednym z działań, które Komisja Europejska zaproponowała w celu zmniejszenia presji na rynku wieprzowiny. Sprawa APS będzie ponownie omawiana na następnym posiedzeniu ministrów rolnica UE 15 września oraz na posiedzeniu Komitetu Zarządzającego 17 września z ekspertami krajowymi.

Pierwsze orientacje służb Komisji Europejskiej:

  • Wzrost stawki pomocy w stosunku do środków na początku roku do stymulowania lepszego wykorzystania,
  • Rozszerzanie dalszych produktów,
  • Przysposobienie rozporządzenia, które zostanie otwarte w połowie października.

UECBV nie wyraża sprzeciwu, by szukać dalszej poprawy warunków dla rynku wieprzowiny. Dlatego UECBV będzie wspierać wzrost pomocy i rozszerzanie list produktów, m.in. o słoninę, smalec i podroby.

UECBV skupi się na potrzebie wprowadzenia APS w najbardziej odpowiednim czasie, w celu zapewnienia maksymalnego wpływu.