Strona główna Archiwum Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o paszach

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o paszach

Prezydent RP podpisał 28 bm. ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o paszach.

Ustawą tą dokonano zmiany przepisu art. 65 w zakresie terminu wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego.

Zmiana dotyczy jedynie przesunięcia terminu wejścia w życie o 4 lata, czyli do dnia 1 stycznia 2017 r. zakazu określonego w art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach.

Źródło: www.minrol.gov.pl