Strona główna Archiwum Prace dotyczące ograniczenia listy SRM dla państw członkowskich o znikomym ryzyku występowania BSE

Prace dotyczące ograniczenia listy SRM dla państw członkowskich o znikomym ryzyku występowania BSE

Jak informowaliśmy wcześniej trwają zaawansowane prace dotyczące ograniczenia listy SRM dla państw członkowskich o znikomym ryzyku występowania BSE. Komisja Europejska poprosiła o głosowanie w sprawie projektu rozporządzenia mającego na celu ograniczenie listy SRM, na posiedzeniu SCoPAFF 17 marca 2015.

25 państw członkowskich głosowało za;

2 państwa wstrzymały się od głosu (FR i UK);

1 państwo głosowało przeciw (DE).

W związku z tym, że projekt został pozytywnie przegłosowany większością kwalifikowaną, pozwala to Komisji Europejskiej uruchomić procedurę ostatecznego przyjęcia, jeżeli żadne z państw członkowskich nie poprosi o weryfikację kwalifikowanej większości głosów (w oparciu o populację).

Oznacza to komunikat do Rady i Parlamentu Europejskiego w kontekście procedury konsultacji. Ten ostatni będzie trwał 3 miesiące (kwiecień / lipiec).

Jeśli nikt nie zgłosi sprzeciwu, rozporządzenie powinno zostać przyjęte przez Komisję Europejską we wrześniu i opublikowane najpóźniej w październiku.

Jej wejście w życie przewidziane jest dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Projekt rozporządzenia dostępny jest tutaj.