Strona główna Archiwum PQS – przejrzystość od pola do dystrybutora

PQS – przejrzystość od pola do dystrybutora

Przejrzystość jest podstawową cechą i celem Systemu PQS – regulamin dla uczestników Systemu zakłada pełną autokontrolę i kontrolę zewnętrzną wszystkich etapów, od pola do dystrybutora.Taki system gwarantuje otrzymywanie wieprzowiny w najwyższych standardach jakości, smaku i cech kulinarnych, a ponadto uwzględnia zasady dobrostanu zwierząt w hodowli, uboju oraz transporcie.

Powiększa się grupa tych konsumentów, którzy – chcąc dokładnie wiedzieć, co jedzą – robią świadome zakupy, interesują się pochodzeniem żywności i warunkami jej produkcji. Podstawowe założenia Systemu PQS są ściśle związane z powrotem do tradycyjnych metod hodowli i żywienia zwierząt oraz partnerstwem w łańcuchu dostaw: System łączy w całość wysiłki rolników, hodowców, przetwórców i dystrybutorów. Do konsumentów docierają również informacje o etycznych aspektach produkcji żywności. Okazuje się, że pytania o zdrowe żywienie mają podobną siłę, co pytania o etyczną stronę produkcji zwierzęcej – o dobrostan zwierząt i umiar w wykorzystywaniu środowiska naturalnego. Budowanie zaufania odbywa się więc w ramach Systemu PQS na czterech szczeblach:

  • Standardy etyczne
  • Pochodzenie
  • Transparentność
  • Otwarta komunikacja

 

To, co jawiło się kiedyś jako zwykłe, ma obecnie pozycję niezwykłego: stragan z warzywami, wędliny
z wędzarni, produkty od lokalnego producenta. Dlatego też rosnącą popularnością cieszą się tradycyjne metody produkcji. Konsumenci chcą wiedzieć, czy np. jaja pochodzą od kur z wolnego wybiegu, a zwierzęta są hodowane w sposób przypominający „dawne czasy”. System PQS przywraca dawne dobre obyczaje producenckie, by upowszechnić na rynku wieprzowinę o jakości przewyższającej standardowe oczekiwania konsumentów.

Wieprzowina PQS nie jest droga

Dystrybutorzy produktów PQS: Zakłady Mięsne OLEWNIK, Zakłady Mięsne OLEWNIK-BIS, Centrum Mięsne MAKTON, Zakłady Mięsne ZAKRZEWSCY, Polski Koncern Mięsny DUDA, Zakłady Mięsne SKIBA, MRÓZ S.A. oraz Zakłady Mięsne PRIME FOOD oferują mięso PQS w cenie zbliżonej do tej, w jakiej można kupić wieprzowinę spoza Systemu. Opinie konsumentów są jednak wciąż stereotypowe – produkty wyższej jakości postrzegają jako drogie. Aby przekonać konsumentów do produktów wysokiej jakości, producenci i dystrybutorzy muszą niejednokrotnie rezygnować z marży. W przypadku wieprzowiny PQS i wieprzowiny spoza Systemu różnica najczęściej nie przekracza 1-1,5 zł za kilogram produktów, których ceny wahają się od 15 do 19 zł. Co ważne, w rzeczywistości różnica ta okazuje się nieistotna, jeżeli uwzględnić większą wydajność kulinarną wieprzowiny PQS oraz trwałość produktu, który najczęściej dostępny jest w opakowaniach MAP. Trwająca trzeci rok kampania informacyjna uwzględnia i akcentuje ten przekaz, ustalając coraz silniejszą pozycję produktów z logo PQS na rynku. W parze z argumentami ekonomicznymi podnoszone są, coraz ważniejsze dla konsumentów, argumenty etyczne.