Strona główna Archiwum Powołanie nowej inspekcji coraz bardziej realne

Powołanie nowej inspekcji coraz bardziej realne

Podczas wczorajszego spotkania z branżą mięsną, wiceminister MRiRW Ewa Lech, poinformowała, że projekt ustawy dotyczący powołania Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności w miejsce czterech obecnie istniejących instytucji nadzorujących żywność będzie gotowy do końca czerwca.

Nowa inspekcja miałaby powstać z połączenia Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Prawdopodobnie w zakres odpowiedzialności powstałej jednostki trafiłaby też część kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Nie ustalono jeszcze kto sprawowałby nadzór nad nową agencją – będzie to premier lub minister rolnictwa.

Wiceminister zaznaczyła, że polskie standardy produkcji żywności są wysokie, o czym świadczy choćby znaczny eksport polskich produktów rolno-spożywczych na rynki międzynarodowe.

Źródło: PAP