Strona główna Archiwum Posiedzenie Ministrów Rolnictwa UE

Posiedzenie Ministrów Rolnictwa UE

Podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w Luksemburgu, minister Krzysztof Jurgiel przedstawił wniosek dotyczący wsparcia w sektorze wieprzowiny w Polsce w związku ze skutkami rynkowymi stosowania restrykcji weterynaryjnych z uwagi na afrykański pomór świń.

Pojawienie się w ostatnim czasie nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwach utrzymujących świnie powoduje bardzo trudną sytuację producentów w strefach objętych restrykcjami, ale także coraz większą niepewność dla całego sektora wieprzowiny w Polsce.

Polska zabiega o uzyskanie środków z Unii Europejskiej na rekompensaty za nieutrzymywanie świń w gospodarstwach z niskim poziomem bioasekuracji oraz z tytułu niższych cen wieprzowiny w strefach z ograniczeniami weterynaryjnymi.

Szef polskiego resortu rolnictwa zaapelował o wykorzystanie wszystkich możliwych form wsparcia z budżetu Unii Europejskiej, w tym ze środków rynkowych, rozwoju obszarów wiejskich i weterynaryjnych, celem ograniczenia skutków zaistniałej sytuacji i zapobiegania dalszego jej pogarszania.

Źródło: MRiRW