Strona główna Archiwum Poprawa jakości marek własnych

Poprawa jakości marek własnych

Aż dwukrotnie od roku 2008 poprawiła się ogólna jakość produktów oferowanych przez sieci pod szyldem marki własnej.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów właśnie opublikował raport dotyczący jakości produktów oferowanych pod własną marką sieci handlowych. Inspekcja Handlowa na zlecenie UOKiK sprawdziła 588 placówek wybranych sieci handlowych na terenie całego kraju. Celem kontroli była ocena jakości handlowej produktów oferowanych pod marką własną, ale także prawidłowość oznakowania, warunki magazynowania i przestrzeganie okresu trwałości. Kontrolą objęto siedem grup produktów, w tym również mięso. Jego kontrola została przeprowadzona w 3 kwartale 2011 roku i objęła łącznie 84 placówki na terenie całego kraju. Ogółem skontrolowano 450 partii przetworów mięsnych, z których badaniom laboratoryjnym poddano łącznie 161 partii, o czym więcej przeczytacie Państwo w raporcie na stronie 19: RAPORT

Źródło: UOKiK