Strona główna Archiwum Polska zacieśnia kontakty z Chinami

Polska zacieśnia kontakty z Chinami

Do Pekinu udała się oficjalna delegacja Prezes Rady Ministrów RP, Beaty Szydło. Wraz z nią do Chińskiej Republiki Ludowej udał się także Sekretarz Stanu MRiRW Jacek Bogucki.

Jednym z kluczowych spotkań podczas tej delegacji była rozmowa z wiceministrem Generalnego Urzędu Nadzoru nad Jakością, Inspekcji i Kwarantanny ChRL (AQSIQ) Li Yuanping, celem omówienia tematyki bezpieczeństwa żywności i dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku chińskiego.

W trakcie wizyty odbyło się ponadto VII. posiedzenie Stałej Polsko-Chińskiej Grupy Roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Rozmowy dotyczyły aktualnych aspektów polsko-chińskiej współpracy w dziedzinie rolnictwa oraz perspektyw rozwoju relacji, w tym w zakresie wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Dyskutowano także kwestie współpracy ekspercko-naukowej, realizowanej w ramach, podpisanego w 2015 roku, Porozumienia między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP a Ministerstwem Rolnictwa ChRL o współpracy w ramach Polsko-Chińskiego Centrum Nauki i Technologii Rolnej.

Strona chińska postrzega Polskę jako ważnego partnera gospodarczego Chin. Spotkania w Pekinie dają szansę m.in. na postęp w kwestii wznowienia eksportu z Polski do Chin mięsa drobiowego, jaj wylęgowych i piskląt jednodniowych, jak również poszerzenie asortymentu polskich produktów rolno-spożywczych na rynku chińskim.

Źródło: MRiRW