Strona główna Archiwum Pogłowie świń najniższe od 60 lat

Pogłowie świń najniższe od 60 lat

Dane opublikowane przez GUS wskazują na głęboki spadek pogłowia świń do poziomu najniższego od 60 lat, potwierdzając skalę problemów, z którymi obecnie boryka się sektor wieprzowiny – podkreśla Michał Koleśnikow, kierownik zespołu analiz rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

We wtorek 26 stycznia br. GUS opublikował dane o pogłowiu świń według stanu na dzień 1.12.2015 r. Liczebność stada wyniosła 10,59 mln szt. i była aż o 6,0 proc. niższa niż rok wcześniej. Jak dodaje tak tak duże spadki ostatnio obserwowane były w latach 2011-12, kiedy ceny zbóż w Polsce osiągały rekordowe poziomy, a ceny trzody nie były dużo wyższe niż obecnie.

Opłacalność produkcji w ubiegłym roku była bardzo niska. Przecięta relacja cen trzody chlewnej do cen hurtowych pełnoporcjowych mieszanek paszowych ukształtowała się na niskim poziomie 3,73 wobec 4,05 przeciętnie w latach 2010-14. Poprzednio podobna relacja zanotowana została w 2011 r. (3,79), co spowodowało spadek pogłowia na koniec 2012 r. o prawie 15 proc. wobec końca 2011 r.

Dodatkowym problemem polskiego sektora wieprzowiny jest występowanie na terytorium naszego kraju wirusa ASF, co jeszcze bardziej ogranicza możliwości eksportu niż w przypadku UE jako całości. Kolejnym problemem jest duże rozdrobnienie produkcji, a także w przypadku wielu gospodarstw, niska jej efektywność.

W warunkach niskich cen zbytu w tych gospodarstwach produkcja żywca staje się nieopłacalna, podczas gdy najbardziej efektywne gospodarstwa w Polsce lub w pozostałych krajach UE wciąż są w stanie wyjść na swoje – mówi ekspert BGŻ BNP Paribas.

Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz poprawy relacji cen trzody do cen pasz ze względu na wyższe przeciętne ceny trzody i być może, szczególnie w pierwszej połowie roku, niższe ceny pasz. Niemniej jednak poprawa ta przyjdzie zbyt późno, żeby powstrzymać dalszą redukcję stada. Jest dosyć prawdopodobne, że w 2016 r. zaobserwujemy głęboki, kilkunastoprocentowy spadek pogłowia świń.

Źródło: Portal Spożywczy