Strona główna Archiwum Podsumowanie konferencji ZPM

Podsumowanie konferencji ZPM

Podsumowanie konferencji ZPM

W dniu 19 września 2017 roku w Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się konferencja branży mięsnej „Dobrostan zwierząt oraz identyfikowalność mięsa jako narzędzia rozwoju handlu”, którą zorganizował Związek Polskie Mięso.

Patronat honorowy nad tą konferencją objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel oraz Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk.

Tematyka dobrostanu zwierząt była już przedmiotem konferencji w poprzednich latach. W tym roku Związek Polskie Mięso ponownie wybrał zagadnienie dobrostanu, tym razem jako narzędzie budowania przewagi eksportowej na zagranicznych rynkach przez polskie firmy z sektora mięsnego. Celem spotkania ekspertów z producentami mięsnymi było uświadomienie producentom, że kwestia dobrostanu zwierząt jest jednym z warunków nowoczesnych strategii eksportowych. Eksperci w swoich wystąpieniach podkreślali, że należy postrzegać dobrostan jako łańcuch powiązań oraz przestrzeń współpracy przez wszystkie podmioty uczestniczące w produkcji zwierzęcej na każdym jej etapie.

Podczas konferencji z wykładami wystąpili:
1. Prof. Roman Kołacz, z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:
• ,,Dobrostan zwierząt gospodarskich a konsumenci”;
• ,,Dobrostan zwierząt w zakresie transportu oraz w magazynie przed ubojowym”;
2. Prof. dr hab. Andrzej Posyniak, z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, z wykładem:
• ,,Racjonalne stosowanie antybiotyków u zwierząt rzeźnych”;
3. Dyrektor Anna Galica, z Głównego Inspektoratu Weterynarii, z wykładem:
• ,,Dobrostan zwierząt, a wpływ na rozwój eksportu mięsa i jego produktów”;
4. Radca prawny Piotr Włodawiec, z Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent sp. partnerska, z wykładem:
• „Dobrostan zwierząt – zmiany w legislacji”.

Uczestnicy Konferencji po wysłuchaniu referatów zadawali pytania oraz dyskutowali nt. zagadnień wzbudzających najwięcej kontrowersji.