Strona główna Archiwum Podsumowanie konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej!

Podsumowanie konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej!

Podsumowanie konferencji w Bukowinie Tatrzańskiej

W dniach 14-15 grudnia odbyła się konferencja szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo żywności – nadzór, podział kompetencji oraz doświadczeń we współpracy pomiędzy służbami weterynaryjnymi a przetwórcami” zorganizowana przez Związek Polskie Mięso. Honorowym patronatem wydarzenie objęli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Weterynarii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Główny Inspektorat Sanitarny.

Było to już trzecie spotkanie o tej samej tematyce zorganizowane przez ZPM. Tym razem wydarzeniu towarzyszył górski, świąteczny klimat Bukowiny Tatrzańskiej. Konferencja rozpoczęła się oficjalnym powitaniem uczestników oraz prelegentów przez dyrektor biura Związku Polskie Mięso Katarzynę Oponowicz. Część merytoryczną spotkania otworzył wykład zastępcy Głównego Lekarza Weterynarii, Jacka Kucharskiego, który omówił zasady postępowania inspekcji weterynaryjnej oraz zakładów w przypadku wystąpienia choroby zwalczanej z urzędu, na przykładzie ASF oraz ptasiej grypy. Wykład wywołał gorącą dyskusję zarówno ze strony lekarzy weterynarii, jak i przedstawicieli zakładów. Kolejną prelegentką była Anna Romaniak, specjalista Głównego Inspektoratu Weterynarii, która poruszyła temat obecności antybiotyków w mięsie oraz wyjaśniła sposób postępowania w czasie oczekiwania na wyniki. Następnie głos zabrała Anna Hoffman z Biura Zdrowia i Ochrony Zwierząt Głównego Inspektoratu Weterynarii, wyjaśniając szeroki temat zasad dobrostanu zwierząt, na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania w praktyce. Ostatnim wykładowcą został Tomasz Górniak z Biura Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynarii, który poruszył tematykę uboju, oznakowania oraz umieszczania na rynku zwierząt oraz mięsa i jego przetworów ze zwierząt ze stref objętych ASF. Każdej prelekcji towarzyszyła intensywna dyskusja, podczas której uczestnicy zadawali pytania oraz wyrażali swoje zdanie nt. poruszanych zagadnień.

Po podsumowaniu spotkania przyszedł czas na wspólną, biesiadną kolację, której atrakcją był występ góralskiej kapeli.

Sponsor główny: 

AB LOGO
Sponsorzy:

basf-logo logo_sanechem logo-cobico