Strona główna Archiwum PODATKI żywności i ich wpływ na konkurencyjność w sektorze rolno- spożywczym UE / badania

PODATKI żywności i ich wpływ na konkurencyjność w sektorze rolno- spożywczym UE / badania

Komisja Europejska ( DG DG Enterprise and Industry-  Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu) zleciła konsultantowi przeprowadzenie badania w celu oceny wpływu podatków spożywczych na konkurencyjność w sektorze rolno-spożywczym.

SYTUACJA

Konsorcjum odpowiedzialne za zadania, ECSIP, zakończyło przegląd literatury, a obecnie pracuje nad kumulowaniem danych i oceną konkurencyjności.

Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu przygotowuje obecnie sprawozdanie okresowe, które opisuje, na jakim etapie jest praca ECSIP: wstępne wyniki dwóch działań- przeglądu literatury i analiza danych dotyczących konsumpcji. Wszelkie wnioski przedstawione w niniejszym sprawozdaniu należy traktować, jako wstępne; mogą ulec zmianie.

Niektóre wnioski z przeglądu literatury wskazują wielkie prawdopodobieństwo, że rezultatem podatków będzie wprowadzenie substytutów produktów, a stopień substytucji będzie się zmieniać w zależności od projektu podatkowego, w funkcji kategorii produktu, który jest opodatkowany. Podatki od żywności mogą mieć wpływ na konkurencyjność przemysłu w zakresie obciążeń administracyjnych, udział w rynku i rentowność. Do efektów dla inwestycji i zatrudnienia przywiązano do tej pory niewielką wagę w badaniach empirycznych.

Wśród istniejących podatków pod uwagę wzięto: podatek od czekolady i wyrobów cukierniczych (DK), podatek od tłuszczów nasyconych (DK), Podatek od słodzonych cukrem napojów bezalkoholowych (DK), Podatek od wyrobów cukierniczych, czekolady, lodów i napojów bezalkoholowych ( FI), Podatek od słodzonych cukrem napojów bezalkoholowych ( FR), Podatek od napojów bezalkoholowych ( HU), Podatek od napojów energetycznych ( HU), Podatek od słodyczy ( HU), Podatek od słonych przekąsek ( HU), Podatek od przypraw ( HU).

KOLEJNE KROKI

· Komisja rozpowszechni kompletny raport w okolicach 20 marca.

· Komisja zwoła spotkanie  z zainteresowanymi stronami w celu omówienia treści sprawozdania w dniu 27 marca ( wstępna data).

Raport poniżej.

Draft Interim Report.pdf