Strona główna Archiwum Pismo ministra Sawickiego do komisarza Borga

Pismo ministra Sawickiego do komisarza Borga

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, po wtorkowych rozmowach w Brukseli, skierował wczoraj do unijnego komisarza ds. zdrowia Tonio Borga pismo w sprawie stosowania nowych norm dotyczących zawartości benzo(a)pirenu dla mięsa wędzonego i produktów mięsnych.

Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił się o umożliwienie stosowania po 1 września br. dotychczas obowiązujących, wyższych norm w odniesieniu do tych produktów przeznaczonych do wprowadzenia na rynek wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to produktów, przy produkcji których stosowane są tradycyjne metody wędzenia, tj. przy użyciu drewna, określone we wniosku o wpis produktu na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministra właściwego ds. rynków rolnych.

Jednocześnie, minister Sawicki zwrócił się z prośbą o przysłanie do Polski, na koszt Komisji Europejskiej jej ekspertów, którzy przeprowadziliby misję szkoleniową w zakresie dobrych praktyk wędzenia mięsa w sposób tradycyjny.