Strona główna Archiwum PILOT PROJEKTU ŚRODOWISKOWEGO DLA BYDŁA

PILOT PROJEKTU ŚRODOWISKOWEGO DLA BYDŁA

PEF ( Product Environmental Footprint – projekt dot. Wpływu produktów na środowisko)

Projekt sektora mięsnego został wybrany spośród wielu złożonych do Komisji Europejskiej (DG ENVI) wniosków w sprawie dobrowolnego opracowania Regulaminu Kategorii Produktów (PCR), dot. także pasz, żywności, napojów i produktów pokrewnych. Wniosek sektor mięsnego,
by poprowadzić pilota dla świeżego mięsa bydła, świń i owiec został przyjęty, choć będą musiały zostać spełnione pewne warunki.

Wniosek UE/stan rzeczy

Służby Komisji (KOM) porównały odpowiednie projekty związane z żywcem w celu ustalenia dodatkowych warunków, które muszą być spełnione w celu zakończenia procedury wyboru. Istnieje pewna liczba programów wspólnych dla tej części łańcucha wartości, które mówią, co jest niezbędne do „wyprodukowania” krowy. W celu zapewnienia spójnego modelowania i pomiarów ekologiczności produktów należących do różnych PEFCR kluczowe jest, zatem, żeby „modelowanie” krowy było zawsze takie samo, niezależnie od tego, który program PEFCR jest brany pod uwagę. Rozważając istniejącą listę wybranych programów pilotażowych, Komisja zidentyfikowała te, które będą musiały „wyprodukować” wspólną krowę: mięso, nabiał, skóra, pasza i karma dla zwierząt domowych. Komisja postanowiła powołać specjalną grupę roboczą do opracowania wspólnego modelu „krowy”.

Założenia

Proponuje się, żeby Grupie Roboczej przewodniczyła Komisja Europejska. Pozostali członkowie to Okrągły Stół ds. Zrównoważonej Żywności i 2 przedstawicieli dla każdego z 5 pilotów wyżej wymienionych. Grupa ta będzie spotykać się raz w miesiącu w Brukseli i raz na dwa tygodnie odbędzie konferencję telefoniczną. Grupa będzie miała ograniczony zakres prac ( opracowanie modelu krowy) i ograniczony horyzont czasowy. Jeżeli Grupa nie opracuje konsensusu przed 31 grudnia 2014 r., Komisja wyjdzie propozycją modelu „bazowego”, który powinien być używany przez wszystkie piloty.

Dodatkowym warunkiem Komisji jest to, aby członkowie akceptowali, że są częścią Grupy Roboczej,
w tym zakres i horyzont czasowy.

Kolejne kroki

Według wstępnych ustaleń UECBV dodatkowy warunek powinien zostać przyjęty. Odpowiedź zostanie przygotowana w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami i firmą doradczą Blonk.