Strona główna Baza wiedzy Perspektywy dla rynku wołowiny na lata 2022-2031

Perspektywy dla rynku wołowiny na lata 2022-2031

Ściągnij w PDF

Jeśli przyjąć za cel, że na świecie ma być wyeliminowany głód (polityka Zero Głodu, ang. Zero Hunger) przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 6%, to ogólna wydajność rolnictwa musiałaby wzrosnąć o 28% w ciągu następnej dekady. Dlatego pilnie potrzebne są kompleksowe działania na rzecz pobudzenia inwestycji i innowacji w rolnictwie oraz umożliwienia szybszego transferu technologii, aby wprowadzić sektor rolny na niezbędną ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Konieczne jest również podjęcie dodatkowych wysiłków na rzecz zmniejszenia strat i marnotrawstwa żywności oraz ograniczenia nadmiernego spożycia kalorii i białka – wynika z raportu najnowszego OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 (dalej także raport OECD-FAO).

Projekt ,,Mięsne Fakty – WOŁOWE” sfinansowany z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego.