Strona główna Archiwum Oznaczenie kraju pochodzenia – debata

Oznaczenie kraju pochodzenia – debata

W kontynuacji info z sierpnia br (wklejony na dole) w załączonym dokumencie roboczym znajduje się omówienie problemu po posiedzeniu Komitetu Zarządzającego 19 września 2013 roku.

1. Dyskusja Komitetu Zarządzającego.
Wiele delegacji wyraziło opinie, które mogą być podzielone na trzy kategorie wobec stosunku do definicji „pochodzenia”.

– Państwa członkowskie (MS) wspierające model wołowiny.
Austria, Francja i Szwecja uważają, że dokument roboczy nie jest wystarczająco ambitny i powinno się zaproponować model wołowiny w odniesieniu do innych gatunków.
Austria odrzuca projekt, chyba że zaproponowane zostaną znaczne zmiany do projektu .

-MS popierające zróżnicowane podejście w zależności od gatunku .

Belgia i Hiszpania wyraziły swoje poparcie dla prostszego modelu dla wieprzowiny (Hiszpania ) i mięsa drobiowego ( Belgia) i modelu wołowego dla mięsa owczego (Hiszpania).

-MS na rzecz prostszego modelu –  „UE / spoza UE” ( Dania) lub modelu „kraju pochodzenia”, ale z jednym parametrem (Niemcy: kraj hodowli ) zamiast dwóch (kraju hodowli i kraj uboju ) .

Kilka delegacji skomentowało inne postanowienia dokumentu roboczego, szukając uproszczenia etykiety ( Niemcy) lub wymagań dotyczących możliwości śledzenia (Niemcy, Luksemburg, Wielka Brytania: wskazanie nru identyfikującego na etykiecie jest uciążliwe, identyfikowalność jest już przewidziana w rozporządzeniu podstawowym, którym jest rozporządzenie 178/2002) .

Następne kroki:
– Zakończenie międzyresortowej konsultacji w ramach Komisji Europejskiej;
– Udostępnienie oceny skutków kiedy tylko Konsultacje międzyresortowe zostaną zakończone;
– Dalsza dyskusja w ramach Komitetu Zarządzającego (następne spotkanie: 17 października) oraz Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (rozdział : prawo żywnościowe);
– Głosowanie na spotkaniu Scofcah najpóźniej 9 grudnia.

Wyjaśnienie:
Rozporządzenie zostanie przyjęte w grudniu 2013 r., wejdzie w życie w grudniu 2014 , ale będzie miało zastosowanie od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Document 4298 Mandatory indication of the country of origin – working document