Strona główna Archiwum Oświadczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oświadczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Szanowni Państwo!
Chciałem poinformować opinię publiczną o złożeniu na ręce Pana Premiera Donalda Tuska rezygnacji ze stanowiska Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Główną przyczyną jest brak realizacji ustaleń przyjętych na Radzie Ministrów w dniu 25 lutego 2014 r., tj. działań dotyczących zwalczania skutków wystąpienia dwóch przypadków AFS u dzików w pobliżu granicy z Białorusią.

Dotyczy to braku zdjęcia nadwyżek trzody chlewnej ze strefy z ograniczeniami (przy granicy z Białorusią) w formie uzupełnienia rezerw strategicznych państwa przez Agencję Rezerw Materiałowych podległą Ministrowi Gospodarki.

Plan działań został przeze mnie przygotowany, skonsultowany i zaakceptowany na Radzie Ministrów 25 lutego br. Po informacji złożonej w tej sprawie na tym posiedzeniu, w tym samym dniu, na szczeblu Wicepremiera i Ministra Gospodarki, Ministra Finansów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostało ustalone, że działania te prowadzić będzie Agencja Rezerw Materiałowych. Zostały też ustalone zasady finansowania i zabezpieczone środki.

28 lutego br. Minister Gospodarki wydał w tym zakresie decyzje. Jednak nie są one realizowane.

Nie zgadzam się na wywieraną presję dotyczącą utylizacji tysięcy tuczników, z których mięso i przetwory są całkowicie zdrowe i bezpieczne dla konsumentów, gdyż nie ma ASF u świń. Na te przetwory czekają konsumenci, organizacje publiczne i najubożsi.

Dziękuję za dobrą współpracę Panu Premierowi Donaldowi Tuskowi, Paniom i Panom Ministrom, rolnikom, przetwórcom, hodowcom, organizacjom i związkom rolniczym, pracownikom agencji i instytucji, z którymi współpracowałem.

Osobne podziękowania należą się mediom.

Dziękuję wiceministrom mojego ministerstwa, dyrektorom departamentów i pracownikom, z którymi udało się stworzyć bardzo dobry klimat współpracy służenia Polsce, wsi, rolnikom.

Warto było przez prawie 20 miesięcy służyć Polsce na tym stanowisku i rozwiązywać bardzo wiele złożonych spraw.

Przede wszystkim chcę zwrócić uwagę na dwie kwestie.

Pierwsza dotyczy perspektywy najbliższych 10 lat. Budżet na Wspólną Politykę Rolną i infrastrukturę wsi w latach 2014-2020 mamy wyższy o 3,2 mld euro więcej niż w latach 2007-2014. Wynosi on 42,4 mld euro i to w czasie kiedy środki UE na WPR są mniejsze o około 12 %, tj. o 44 mld euro.

Druga sprawa dotyczy eksportu polskich produktów rolno-spożywczych. Rok 2013 był rekordowy – wartość eksportu wyniosła prawie 20 mld euro. Osiągnęliśmy przy tym dodatnie saldo wymiany w wysokości 5,7 mld euro.

Dziś stosowną rezygnację złożyłem Panu Premierowi.

Dobro naszej Ojczyzny i jej mieszkańców są dla mnie najwyższym nakazem.

 

źródło: www.minrol.gov.pl/