Strona główna Archiwum OPINIA NAUKOWA EFSA W SPRAWIE RYZYKA BSE W JELICIE BYDLĘCYM

OPINIA NAUKOWA EFSA W SPRAWIE RYZYKA BSE W JELICIE BYDLĘCYM

Opublikowana została opinia naukowa EFSA w sprawie ryzyka BSE w jelicie bydlęcym i krezce jelita cienkiego na stronie internetowej EFSA. Opinia jest dostępna pod następującym adresem URL: http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3554.htm

Uzupełnieniem do oceny naukowej będzie ocena zarządzającego ryzykiem (Służby Komisji Europejskiej i państwa członkowskie).

Według wstępnych uwag, opinia ESFA dostarcza podstaw naukowych do zmiany listy SRM w odniesieniu do jelit bydła i celuje w zezwalanie na wykorzystanie  jelit bydła w łańcuchu żywnościowym, z wyjątkiem kątnicy, jelita krętego, jelita czczego.

Jednak , jeśli tak, to procedura będzie trwać dość długo:

– Przyjęcie projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ( WE) nr 999/ 2001 r. przez Komisję Europejską;
– Przedstawienie projektu do SCoFCAH (sekcja bezpieczeństwa biologicznego);
– Wymiana poglądów i dyskusja z delegacjami krajowymi w SCoFCAH i ostatecznie w ramach grupy roboczej krajowych ekspertów;
– Możliwe głosowanie w SCoFCAH;
– Jeśli głosowanie będzie korzystne, to Komisja Europejska rozpocznie procedurę konsultacji z Parlamentem Europejskim.

 

Jeżeli wszystkie głosy i opinie będą korzystne, ostatecznego przyjęcia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie ( WE) nr 999/2001 można spodziewać się pod koniec 2014 roku i wejścia w życie w 2015 roku.