Strona główna Archiwum Ogniska choroby niebieskiego języka

Ogniska choroby niebieskiego języka

Liczba ognisk choroby niebieskiego języka w Europie zwiększa się.

RUMUNIA

19 października 2015 roku, władze Rumunii przekazały OIE siódme sprawozdanie uzupełniające w związku z chorobą niebieskiego języka.

W dniach 13 i 19 października 2015, zostały zgłoszone trzy dodatkowe ogniska choroby niebieskiego języka serotypu-4. Dwa z nich w regionie Iasi i jeden w regionie Suczawa. Wszystkie ogniska dotyczą bydła trzymanego w gospodarstwach przydomowych. W 3 przypadkach z 12 u zagrożonego chorobą bydła stwierdzono zarażenie.

Stosowane środki:

– Kontrola wewnątrz kraju

– Kontrola wektorów

– Brak szczepień

– Nie leczenie zwierząt dotkniętych chorobą

FRANCJA

16 października 2015 roku, władze francuskie przekazały do OIE szóste sprawozdanie uzupełniające w związku z chorobą niebieskiego języka.

W dniach 9 i 16 października 2015, jedno ognisko choroby zostało zarejestrowane w gospodarstwie bydła w regionie Loary. Jeden osobnik z 60 przebywających w gospodarstwie był zarażony.

Stosowane środki:

– Kontrola wewnątrz kraju
– Szczepienia w odpowiedzi na wybuch choroby – dawki szczepionek były wystarczające do zaszczepienia zwierząt gospodarskich przeznaczonych do handlu wewnątrz wspólnotowego

– Deratyzacja oraz dezynfekcja

– Środki ochronne stosowane w celu nie rozprzestrzeniania się skażenia ze strefy ochronnej

– Kontrola wektorów

– Nie leczenie zarażonych zwierząt

W poniedziałek, 19 października 2015 roku, francuski DGAL opublikował sprostowanie z „dekretem z dnia 15 października 2015 zmieniające rozporządzenie z dnia 22 lipca 2011 r ustalające środki techniczne i administracyjne odnoszące się do zwalczania choroby niebieskiego języka w obszarze metropolitalnym”, ze względu na pomyłkę jaką znalazł w poprzedniej wersji.

Mapa pokazująca ogniska i obszary objęte ograniczeniami nie zmieniła się od ostatniej aktualizacji.

Należy wspomnieć, że umowa handlowa z Turcją została wycofana z witryny DGAL. Po spotkaniu z zainteresowanymi stronami, które wykazały rozczarowanie skrajnymi ograniczeniami określonymi w dokumencie, DGAL podjęło się nowych negocjacji z Turcją, a dyskusje rozpoczęły się ponownie. Dyrektor służb weterynaryjnych DGAL pojedzie do Turcji w przyszłym tygodniu w celu rozpoczęcia negocjacji nad nową umową. Od początku kryzysu choroby niebieskiego języka, do Turcji nie zostały wysłane żadne zwierzęta.

16 października 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Włochami i Francją.

Główne punkty umowy to:

1. Dopuszczenie do ruchu bydła i owiec starszych niż 90 dni do Włoch, z obszarów ograniczonych dla BTV serotyp 8, z terytorium francuskiego, jeśli zwierzęta zostały zaszczepione przeciwko serotypowi 8. Według specyfikacji technicznych określonych przez producenta i zatwierdzonych przez władze francuskie, co najmniej 10 dni musi minąć od daty drugiego zastrzyku szczepionki.

2. Pełny cykl szczepień, składający się z dwóch szczepień (w tym 10 dni oczekiwania po II zastrzyku) musi zakończyć się we Francji.

3. Dopuszcza się do ruchu bydła i owce w wieku poniżej 90 dni do Włoch, z obszarów ograniczonych dla BTV serotyp 8, z terytorium francuskiego, jeśli ich matki były szczepione przeciwko serotypowi 8.

4. Bez uszczerbku dla postanowień umowy, w okresach braku aktywności rozpoznawania terytoriów dla wektora, jest on dopuszczony do ruchu w kierunku Włoch ze strefy ograniczonej do serotypu 8 z francuskiego terytorium dla bydła i owiec, w wieku mniej niż 90 dni, jeżeli pochodzą z zatwierdzonej sezonowo wolnej strefy, gdzie negatywny wynik testu PCR był co najmniej 14 dni po rozpoczęciu okresu bezczynności.

20 października 2015 r. DGAL opublikowało zmienione instrukcje dotyczące przemieszczania zwierząt. Dokument zmienia poprzednią deklarację z 16 października w następujących punktach:

– zniesiony został obowiązek zamknięcia w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w strefie zakazanej zwierząt pochodzących z ograniczonej strefy. Następujące warunki są przeznaczone dla zwierząt, pozostających na zakazanym terenie.

– Ruch z ograniczonego do zakazanego obszaru zwierząt rzeźnych: w miejscu wyjazdu zwierząt przechodzą one test PCR. Po przybyciu do strefy zakazanej, zwierzęta muszą być zdezynfekowane, po czym przechodzą 14-dniową kwarantannę, na końcu której wykonuje się test PCR.