Strona główna Zapytania ofertowe 2021 Odpowiedzi na pytania do ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 „MARKA POLSKIE MIĘSO/POLSKA SMAKUJE”

Odpowiedzi na pytania do ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 „MARKA POLSKIE MIĘSO/POLSKA SMAKUJE”

zapytania ofertowe

W związku z zapytaniem:

  • W związku z otrzymanym zapytaniem ofertowym prosiłabym o przesłanie informacji, które pozwoliłyby opracować komunikację mającą na celu walkę ze stereotypami i trendami sprzyjającymi wyeliminowaniu mięsa z diety. Niestety w briefie nie znaleźliśmy danych, które pozwoliłyby opracować kontrargumenty wobec wiedzy ogólnej, a jest to konieczne do przygotowania materiałów i komunikację z odbiorcami w trakcie trwania kampanii.

Odpowiedź:

Informację na poniższe tematy można znaleźć w opracowaniach:

  1. https://perspektywy-wieprzowiny.pl
  1. https://www.polsus.pl/index.php/pork-quality-system
  2. https://www.polsus.pl/index.php/opracowania-i-publikacje
    1. Wieprzownia mięsem bezpiecznym dla konsumentów
    2. Aktualna wartość dietetyczna wieprzowiny, jej znaczenie w diecie i wpływ na zdrowie konsumentów
  3. https://www.ierigz.waw.pl/publikacje/analizy-rynkowe/rynek-miesa/24495,53,3,0,nr-60-2021-rynek-miesa.html