Strona główna Zapytania ofertowe 2023 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM 12/2/2022 – Marka Polskie Mięso

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZPM 12/2/2022 – Marka Polskie Mięso

zapytania ofertowe

Pytanie:

Na jakich własnych kanałach social mediowych ma być prowadzona komunikacja? Czy chodzi o FB i Instagram czy jeszcze jakieś inne kanały?

Odpowiedź:

Propozycja komunikacji w mediach społecznościowych jest przedmiotem zapytania ofertowego i będzie podlegać ocenie.

Pytanie:

Czy na konferencję otwierającą kampanię 40 dziennikarzy ma zostać zaproszonych czy tylu ma być obecnych?

Odpowiedź:

W zapytaniu ofertowym zostało wskazane, że „konferencja prasowa otwierająca kampanię dla minimum 40 dziennikarzy w temacie koncepcji zgodnym z założeniami kampanii” (punkt 6.3., strona 6 zapytania ofertowego). Innymi słowy, koncepcja konferencji, lista dziennikarzy jej sposób zorganizowania i przeprowadzenia będzie przedmiotem oceny, co jest jasno zapisane w zapytaniu.

Pytanie:

Chcielibyśmy złożyć ofertę na zapytanie przetargowe ”  Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu „Marka Polskie Mięso – Polska Smakuje – kontynuacja V edycja”. W związku z tym mamy pytanie co do warunków, wymaga się złożenia wykazu kampanii z trzech ostatnich lat, z podaniem budżetu. Jakie są widełki budżetu zrealizowanych przez wykonawców kampanii, do jakiej kwoty możemy przedstawić wymagane budżety kampanii, które przeprowadziliśmy?

Odpowiedź:

Punkt 10 litera h, rozdziału 9. Warunki udziału w postępowaniu Zapytania Ofertowego stanowi, że oferent ma przedstawić „Wykaz kampanii z trzech ostatnich lat z podaniem ich budżetu”. Zamawiający w Zapytaniu nie określił dla Ofertentów jakie kampanie mają zostać wykazane, ani też nie określił budżetu. Wybór jest suwerenną decyzją Oferenta. Wykaz zreazliwoanych kampanii jest konieczny by Zamawiający mógł ocenić komptencje i doświadczenie potencjelanego Oferenta.

Pytanie:

Mamy obawę, czy uda nam się zamknąć te rozmowy w wyznaczonym przez Państwa terminie. Dlatego chcielibyśmy wnioskować o przedłużenie terminu składania ofert o siedem dni.

Odpowiedź:

Nie ma możliwości przedłużenia terminu.