Strona główna Zapytania ofertowe 2023 Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 02/11/2023.

Odpowiedzi na pytania do Zapytania Ofertowego nr ZPM 02/11/2023.

zapytania ofertowe

Pytanie: Czy w ofercie powinna się znaleźć opisowa część koncepcji realizacji funkcji koordynatora?

Odp. Sposób/forma przedstawienia koncepcji realizacji funkcji Koordynatora będzie podlegać ocenie komisji oceniającej.

Pytanie: Proszę o rozwinięcie opisu „Poprawność i zgodność merytoryczna z funkcją koordynatora”

Odp. Koordynacja dotyczy projektu pt. „Marka Polskie Mięso/POLSKA SMAKUJE – kontynuacja VI edycja”. Zakres obowiązków wraz ze szczegółowym zakresem działań wynika z Zapytania Ofertowego nr ZPM 01/11/2023.

Pytanie: Czy dokumentacja doświadczenia w realizacji i obsłudze projektów może być w formie elektronicznej \na nośnikach

Odp. Forma w jakiej należy dostarczyć ofertę określona jest na stronie 8 Zapytania Ofertowego nr ZPM 02/11/2023 – pkt. 10 ppkt. 1.a.

Pytanie: Czy jest możliwość otrzymania załączników nr 1-7 w formie edytowalnych  plików?

Odp. Dokumenty przesłane na adres mailowy pytającego.