Strona główna Zapytania ofertowe 2022 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 dotyczące Udział w Targach SIAL Paryż 2022

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZPM/7/1/2022 dotyczące Udział w Targach SIAL Paryż 2022

zapytania ofertowe

Poniżej przesłane pytania w sprawie Zapytania Ofertowego dotyczącego projektu przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizację działań w ramach projektu pt. „Udział w Targach SIAL Paryż 2022” w dniach 15-19 października 2022.

Pytanie:

Zwracam się z pytaniem, czy biorą Państwo pod uwagę zwiększenie budżetu, ponieważ z naszych szacowań wynika, że będzie on niewystarczający.

Odpowiedź:

Budżet nie będzie zwiększony. Mimo to zapraszamy do wzięcia udziału w Zapytaniu Ofertowym.