Strona główna Zapytania ofertowe 2021 Odpowiedzi na pytania z dn. 8.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 z dn. 27.10.2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

Odpowiedzi na pytania z dn. 8.11.2021 dot. ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 z dn. 27.10.2021 dotyczące projektu pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje”

zapytania ofertowe

PYTANIE:

,,W umowie załączonej do materiałów przetargowych jasno zapisaliście Państwo, że płatność za wykonane działanie nastąpi do 4 miesięcy po zatwierdzeniu. Oznacza to, że jakikolwiek błąd lub uznanie przez Was jako naruszenie skutkować może całkowitym brakiem płatności. Dodatkowo oczekujecie kaucji w wysokości 100.000 zł do dnia rozliczenia. To wszystko oznacza, że oczekujecie od agencji olbrzymiego kredytowania bez jasno określonych gwarancji.

Mam dwa pytania. Czy możecie Państwo jasno określić warunki rozliczenia kampanii? Czy możecie Państwo zrezygnować z kaucji mając i tak wpływ na rozliczenie kampanii i jej opłacenie?”

ODPOWIEDŹ:

,,Szczegółowe warunki rozliczenia zadania zostały określone w dokumentacji:
ZAPYTANIE OFERTOWE ZPM1/10/2021 wraz z załącznikami. W nawiązaniu do nich informujemy, iż rozliczenie projektu odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy po dacie zakończenia 1 etapu, czyli: po 01.01.2021. wówczas będzie można rozliczyć działania już zrealizowane. Kolejne rozliczenie nastąpi już po zakończeniu kampanii (zakończenie 2 etapu). Rozliczenie następuje niezwłocznie po zakończeniu każdorazowego etapu i przedstawieniu przez Wykonawcę materiału dowodowego, zaakceptowanych przez Zleceniodawcę działań. Jeśli wciąż któryś z zapisów nie jest dla Państwa zrozumiały, zachęcamy do kontaktu z nami na drodze pisemnej, celem doprecyzowania swoich wątpliwości. Na wszelkie Państwa pytania odpowiemy.

Dodatkowo, w nawiązaniu do Państwa prośby, informujemy, że aktualnie przeprowadzana przez nas konkurencyjna procedura wyboru wykonawcy na realizację zadania pt. ,,MARKA POLSKIE MIĘSO/Polska Smakuje – kontynuacja” w związku ZAPYTANIEM OFERTOWYM ZPM1/10/2021 przewiduje, zgodnie z jego zapisami, wpłacenie właściwej kaucji.”