Strona główna Archiwum Nowy członek Związku Polskie Mięso – SKŁODOWSCY SP. Z O.O.

Nowy członek Związku Polskie Mięso – SKŁODOWSCY SP. Z O.O.

FIRMA SKŁODOWSCY SP. Z O.O. JEST PRODUCENTEM MIĘSA WOŁOWEGO I PRODUKTÓW PRZETWORZONYCH Z WOŁOWINY.

Obecny rynek stawia wysokie wymagania związane z estetyką, zdrowiem i naturalnością produktów, dlatego dzięki nieustannym poszukiwaniom nowych rozwiązań oraz zapewnieniu bezpieczeństwa odbiorcom, oferowane produkty mają gwarancję najwyższej jakości certyfikowanej systemami HACCP, GHP I GMP.

W skład firmy wchodzą:

– zakład uboju o zdolności ubojowej około 1200 sztuk bydła tygodniowo,

– zakład rozbioru półtusz wołowych na elementy,

– zakład przetwórstwa mięsa wołowego.

Wszystkie oddziały firmy są w pełni zmodernizowane i dostosowane do światowych standardów.

Firma posiada uprawnienia eksportowe do krajów całej Unii Europejskie, oraz do 32 krajów spoza UE.

W skład firmy wchodzą marki: BOS, MEAT-LAND, KEBBAR.

 

SKŁODOWSCY Sp. z o.o. is a manufacturer of beef and beef products The market nowadays has high requirements as regards esthetics, health and the natural origin of products, that is why, thanks to the constant pursuit of new solutions and providing safety for our clients, the products we offer have a guarantee of the highest quality certified by HACCP, GHP and GMP systems.

The Company comprises:

– slaughterhouse, with slaughter capacity of ca. 1200 cattle per week

– plant where carcasses are divided into cuts,

– beef processing plant.

All the Company branches apply state-of-the-art technology and meet global standards.

The Company has exporting licences for all European Union countries, and 32 non-EU countries.

The company includes brands: BOS, MEAT-LAND, KEBBAR.

logo1