Strona główna Archiwum Nowe rozporządzenie MRiRW

Nowe rozporządzenie MRiRW

Z satysfakcją pragniemy poinformować, że sukcesem zakończyły się starania Związku Polskie Mięso o obniżenie stawek za badania na BSE.

W dniu 30 stycznia przyjęto rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że to właśnie wysokie koszty badań były przyczyną niskiej konkurencyjności polskiej wołowiny na rynkach eksportowych. Po zeszłorocznym eksportowym krachu Związek Polskie Mięso skierował w tej sprawie odpowiednie pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Finansów w celu zmniejszenia kosztów badania.

Rozporządzenie link