Strona główna Archiwum Notatka z inspekcji w sektorze mięsa wieprzowego

Notatka z inspekcji w sektorze mięsa wieprzowego

Obecnie pod lupą Komisji znalazły się wymagania dot. inspekcji mięsa. Opinia EFSA, na której opierają się te wymagania,  w pierwszym rzędzie bazowała na badaniach rynku wieprzowiny i tekst przygotowany przez Komisję bierze ją właśnie pod uwagę. Był on kilka razy omawiany w Scofcah i na posiedzeniu z dnia 22 maja uzyskał pozytywną opinię.

Parlament Europejski (PE) miał ma czas na lekturę i ewentualną weryfikację do 10 października.
Zostaliśmy poinformowani, że niektórzy posłowie z odnośnej komisji Parlamentu Europejskiego , czyli COMENVI (Komisja ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego), podniosą zarzuty.

Wygląda na to, że przedmiotem dyskusji będzie sprawa oględzin. Postulaty ENVI będą w przybliżeniu następujące:

·Przedsiębiorstwom przemysłu mięsnego nie można ufać w kwestii usuwania guzów, ropni itp – to należy powierzyć urzędnikom (skandal z koniną będzie koronnym argumentem w tej spawie) ;

·Korzystanie z oględzin zwiększy szybkość linii uboju , a zatem ograniczy możliwości prawidłowego sprawdzenia;

·Propozycje będą zatem skutkować zwiększenie podaży ” niezdrowej ” żywności;

· Konsumenci mają prawo oczekiwać, że będ ą mogli kupić zdrowe mięso sprawdzone przez niezależną instancję;

·Wynikiem zastosowania propozycji będzie spadek zaufania konsumentów do mięsa w czasie;

Kalendarz jest następujący :

· 17-18 września:  poddanie projektu pod dyskusję;

· 25 września: głosowanie w COMENVI ;

· 7/8 października: głosowanie w sesji plenarnej, o ile głosowanie w COMENVI poprze projekt rezolucji sprzeciwiającej się oględzinom.

Sprawa będzie na porządku obrad najbliższego spotkania grupy ds. weterynaryjnych UECBV  (12 września). Celem będzie budowanie strategii lobbingu wspierającego projekt Komisji UE, a zatem sprzeciw wobec projektu  posłów COMENVI. UECBV zbiera opinie wspierające strategię i prosi o pilnie skontaktowanie się z ich właściwymi organami krajowymi, tak, aby te skontaktowały się z posłami.

Główne argumenty mogą być następujące:

·Kontrola wizualna działa już w sektorze drobiu, a dla trzody chlewnej i cielęciny pod pewnymi warunkami . Efekty są bardzo pozytywne.
·Rozporządzenie Komisji UE zostało przygotowana na podstawie opinii naukowej wydanej przez EFSA.
·Zdecydowana większość posłów głosowała za projektem na posiedzeniu Scofcah .