Strona główna Archiwum Niezależny klasyfikator tusz w zakładach mięsnych

Niezależny klasyfikator tusz w zakładach mięsnych

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania ich czynności, jest skutkiem obowiązku wykonania przez Polskę postanowień wynikających z rozporządzenia Komisji (WE) nr 1249/2008 z dnia 10 grudnia 2008 r.

W związku z koniecznością spełnienia wymagań UE dotyczących wspólnotowej skali klasyfikacji tusz: bydła dorosłego, bydła, baranich oraz wieprzowych w polskim systemie prawnym proponowane jest określenie procedur szkolenia i egzaminowania rzeczoznawców oraz wydawania zaświadczeń o ich uprawnieniach i imiennych pieczęci. Klasyfikator najczęściej jest pracownikiem zakładu i jego szkolenie i wynagrodzenie jest finansowane przez dany zakład mięsny, co jednocześnie oznacza, że taka osoba jest uzależniona od swojego pracodawcy.

Zdaniem Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej przy rozważaniu systemu klasyfikacji tusz należy spojrzeć szerzej na problem zależności służbowej klasyfikatora jakości. Klasyfikator najczęściej, jak do tej pory, będzie pracownikiem zakładu mięsnego i to zakład mięsny opłaci koszt jego szkolenia, egzaminu oraz będzie wypłacał miesięczną pensję za wykonanie pomiarów z wykorzystaniem urządzenia będącego własnością zakładu.

Źródło: farmer.pl