Strona główna Archiwum Niewielki spadek eksportu drobiu

Niewielki spadek eksportu drobiu

Według danych Komisji Europejskiej, od stycznia do listopada 2015 r. UE wyeksportowała do krajów trzecich ponad 1,28 mln ton mięsa, żywca, podrobów i przetworów drobiu – o 1,4 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r. – podaje FAMMU/FAPA.

W strukturze towarowej wolumenu wywozu dominowały produkty z kurcząt (86 proc. ogółu eksportu drobiu ogółem), których sprzedaż poza UE spadła o ok. 1 proc. do 1,1 mln ton. Zmniejszył się również wywóz mięsa indyczego (-1,6 proc. do 126 tys. ton), żywca drobiu (-4,5 proc. do 13 tys. ton), mięsa kaczek (-26 proc. do 4,9 tys. ton) i pozostałych produktów (podrobów, przetworów, tłuszczu drobiowego (-14 proc. do 34,1 tys. ton). Wyższa była natomiast sprzedaż gęsiny (+23 proc. do ok. 3 tys. ton.). Największe ilości drobiu wyekspediowały poza ugrupowanie Francja, Holandia, Polska i Belgia. Udział Polski w unijnym wywozie wyniósł 13 proc., a w ciągu roku dostawy zwiększyły się o niemal o jedną czwartą. Wysyłki z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii zmalały z uwagi na restrykcje w handlu wprowadzone w pierwszej połowie ubiegłego roku, z powodu wysoce zjadliwej ptasiej grypy typu H5N8.

Największymi odbiorcami drobiu z UE w omawianym okresie były ponownie kraje afrykańskie – RPA i Benin oraz Arabia Saudyjska i Hongkong. Wysyłki do Rosji zmalały do ok. 1,4 tys. ton, ze względu na zakaz importu mięsa drobiu z UE wprowadzony w sierpniu 2014 r. Rosjanie kupowali na rynku unijnym jedynie pisklęta oraz nieznaczne ilości przetworów i tłuszczu drobiowego.

Wzrosły natomiast dostawy na Filipiny, do Chin, Wietnamu, Ghany, Arabii Saudyjskiej, RPA i na Ukrainę. Niższa niż przed rokiem była sprzedaż do Hongkongu, Beninu, Jemenu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Import sektora drobiu z krajów trzecich do UE w ciągu pierwszych jedenastu miesięcy 2015 r. wyniósł ok. 738 tys. ton i był o 0,6 proc. niższy niż rok wcześniej. Pozycję największego dostawcy drobiu na rynek unijny utrzymała Brazylia (55 proc. całkowitego przywozu), jednak przy spadku wysyłek o 4 proc. w skali roku do 404 tys. ton. Brazylia zmieniła preferowane kierunki zbytu dla swojego drobiu, zmniejszając dostawy do UE, wzrosło także spożycie w kraju. Zakupy w Tajlandii, u drugiego eksportera drobiu na rynek unijny, wzrosły w ciągu roku o 7,3 proc. do ok. 254 tys. ton.

Trzecim dostawcą drobiu do UE stała się Ukraina, która ulokowała na rynku unijnym ponad 30 tys. ton mięsa kurcząt, o połowę więcej niż przed rokiem. Wzrost eksportu do UE nastąpił dzięki bezcłowym kontyngentom w wysokości 36 tys. ton rocznie w ramach dwustronnej umowy o wolnym handlu. Największe ilości ukraińskiego drobiu trafiły do Holandii i Niemiec. Obniżyły się natomiast dostawy drobiu do UE z Chin (-7 proc. do 23 tys. ton), Chile (-23 proc. do 14 tys. ton), Argentyny (-20 proc. do 7,5 tys. ton) i Izraela (-38 proc. do 1,5 tys. ton).

Źródło: Portal Spożywczy