Strona główna Archiwum Konferencja ,,Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt…, cz. 2″ – relacja

Konferencja ,,Nowe prawo UE w sprawie ochrony zwierząt…, cz. 2″ – relacja

W dniu 12 grudnia br. w Warszawie odbyła się konferencja na temat ,,Nowego prawa UE w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania, cz.2″, której organizatorem był Związek Polskie Mięso. Naszymi prelegentami byli:

dr Jan Szymborski ,,Jak realizować postanowienie rozporządzenia 1099/2009 w sprawie postępowania ze zwierzętami w rzeźniach?”

dr Anna Hammermeister – Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS – ,,System PQS – warunki hodowli zwierząt”

Paula Barry Walsh – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii w Irlandii ,,Stan wdrożenia Rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009 w Irlandii”

Arkadiusz Krzywiński -Członek Zarządu CSB-System Polska Sp. z o.o. ,,Znakowanie, kontrola jakości i pochodzenia zgodnie z wytycznymi UE i wymaganiami handlu w jednym systemie IT „

dr Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii ,, Aktualny Stan Wdrożenia Rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009″

dr Marek Nowicki – Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW ,,Dbałość o dobrostan w aspekcie konkurencyjności firmy”

Marek Jezierski – Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii w MRiRW ,,Działania legislacyjne niezbędne do wdrożenia Rozporządzenia Rady (WE) 1099/2009″

prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica – Doradca KRD-IG ,,Oszałamianie drobiu – jakość mięsa a dobrostan zwierząt w aspekcie Rozporządzenia 1099/2009″

Partnerem konferencji byłi:

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

Rada Gospodarki Żywnościowej

Polska Federacja Branży Mięsnej

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Dziękujemy sponsorom wydarzenia:

pobrane